Tin mới cập nhật

Quyết định về việc phê duyệt danh sách người đủ điều kiện để sát hạch tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức và xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên
Ngày đăng 03/04/2020 | 16:52  | View count: 658

UBND huyện Hoài Đức đăng tải Quyết định số 1305/QĐ-UBND ngày 30/3/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt danh sách người đủ điều kiện để sát hạch tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức và xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên./.

QUYẾT ĐỊNH DANH SÁCH SÁT HẠCH

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh