Tin mới cập nhật

Hội đồng nhân dân xã Yên Sở tổ chức kỳ họp thứ 8, nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày đăng 01/07/2019 | 09:32  | View count: 79

Hội đồng nhân dân xã Yên Sở vừa tổ chức kỳ họp thứ 8, nhiệm kỳ 2016-2021 – kỳ họp thường kỳ nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng 06 tháng đầu năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019. Dự kỳ họp có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ, các ban ngành xã và các ông, bà đại biểu hội đồng nhân dân xã.

Theo báo cáo của UBND xã trình tại kỳ họp, trong 06 tháng đầu năm nay, xã Yên Sở đã thực hiện tốt các chỉ tiêu đề ra. UBND xã đã ban hành các kế hoạch và giải pháp đồng bộ để thực hiện tốt nhiệm vụ kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương. Nhờ đó, 06 tháng đầu năm 2019, nền kinh tế xã Yên Sở tiếp tục phát triển đúng hướng, sản xuất công nghiệp, dịch vụ tăng cao. Tổng thu nhập ước đạt 287,3 tỷ đồng; tăng 14,69% so với cùng kỳ, trong đó tỷ trọng công nghiệp – xẫy dựng, thương mại-dịch vụ đạt trên 95,03%.  Hoạt động sản xuất nông nghiệp, phát triển nông thôn được quan tâm, thực hiện tốt. Công tác thu, chi ngân sách đảm bảo đúng luật định. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường được duy trì. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, xử lý, ngăn chặn vi phạm  phát sinh trong việc sử dụng đất đai, nhất là đất nông nghiệp. Các lĩnh vực giáo dục, y tế được quan tâm. Công tác thông tin tuyên truyền đảm bảo kịp thời. Các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được nhân dân tích cực hưởng ứng. Việc thực hiện nếp sông văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ thực sự trở thành nếp sống mới trong khu dân cư. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo. Nhân dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi, xã đã trao trên 1500 suất quà, trị giá gần 580 triệu đồng cho các đối tượng chính sách; hỗ trợ 26 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, 22 hộ nghèo và 38 hộ cận nghèo. Phối hợp UB MTTQ xã vận động ủng hộ các quỹ nhân đạo từ thiện, đền ơn đáp nghĩa đạt và vượt chỉ tiêu trên giao. Thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án vay vốn phát triển kinh tế cho 25 hộ vay vốn, với số tiền 930 triệu đồng, nâng tổng số hộ được vay vốn phát triển kinh tế trong toàn xã là 589 hộ với số dư nợ trên 20 tỷ đồng. Bên cạnh đó, công tác an ninh, quốc phòng được đảm bảo, giữ vững; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được duy trì ổn định. Công tác tư pháp, tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo được thực hiện tốt nhằm tránh các trường hợp đơn thư kéo dài, vượt cấp xảy ra, qua góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tại hội nghị, các ông, bà đại biểu Hội đồng nhân dân xã Yên Sở khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021 đã nhất trí, thông qua 05 Nghị quyết, gồm: 1.      Nghị quyết số 01/NQ-HĐND: Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng cuối năm 2019; Nghị quyết số 02/NQ-HĐND: Về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018; Nghị quyết số 03/NQ-HĐND: Về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách xã năm 2019 và  nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2019; Nghị quyết số 04/NQ-HĐND: Về việc bổ sung các dự án đầu tư xây dựng vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 và Nghị quyết số 05/NQ-HĐND: Về chương trình giám sát năm 2020 của Hội đồng nhân dân xã Yên Sở./.

Thanh Hồng

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh