Tin mới cập nhật

Tiểu ban đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông-Ban chỉ huy phòng chống thiên tai huyện triển khai phương án sơ tán bảo vệ dân và tài sản, đảm bảo an ninh trật tự khi phân lũ sông Đáy
Ngày đăng 04/07/2019 | 14:33  | View count: 2088

Tiểu ban đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông-Ban chỉ huy phòng chống thiên tai huyện vừa triển khai phương án sơ tán bảo vệ dân và tài sản, đảm bảo an ninh trật tự khi phân lũ sông Đáy và vùng bị ngập úng trên địa bàn năm 2019.

Trên cơ sở đánh giá thực tế địa bàn, đối tượng phải sơ tán, địa điểm và phương tiện phục vụ sơ tán dân và tài sản khi xảy ra tình huống phân lũ, tiểu ban bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông đã phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng cơ quan thành viên. Theo đó, công an huyện huy động tối đa lực lượng đến các địa bàn có phân lũ, có úng ngập để chỉ đạo lực lượng công an xã, thị trấn hỗ trợ tiểu ban của các xã, thị trấn huy động sơ tán bản vệ dân và tài sản. Ban chỉ huy quân sự huyện có trách nhiệm liên hệ với các đơn vị quân đội phối hợp chặt chẽ với lực lượng của huyện và thống nhất phân công từng đơn vị giúp dân sơ tán cụ thể ở từng thôn, xã; tổ chức cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Phòng kinh tế huyện chỉ đạo các xã trong vùng bị ngập thống kê tài sản bị thiệt hại, kịp thời báo cáo ban chỉ huy phòng chống thiên tai thành phố, huyện; tham mưu đề xuất mức hỗ trợ. Tiểu ban đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông các xã, thị trấn căn cứ vào phương án đã xây dựng và được phê duyệt triển khai lực lượng tiến hành giúp dân sơ tán, cứu nạn; đề xuất phương án hỗ trợ. Phương án cảu tiểu ban cũng đã đề ra các niệm vụ và giải pháp tiến hành trong 5 tình huống là khi xảy ra bão lớn, mưa to có thể gây ngập úng cục bộl khi xảy ra ngập ứng, bão lớn gây thiệt hại về người và tài sản; khu mưa to gây ngập, lụt trên diện rộng và Chính phủ ra lệnh chuẩn bị phân lũ và khi nước rút, bảo tan, Chính phủ rút lệnh phân lũ.

Xây dựng và triển khai thực hiện tốt phương án sơ tán bảo vệ dân và tài sản, đảm bảo an ninh trật tự khi phân lũ sông Đáy và vùng bị ngập úng trên địa bàn năm 2019 nhằm đảm bảo sơ tán dân một cách nhanh chóng an toàn khi có tình huống phân lũ hoặc những vùng bị ngập úng sâu khi xảy ra bão lũ; huy động các lựclượng, phương tiện vận chuyển người, tài sản sớm và nhanh nhất. Đảm bảo tuyệt đối an toàn cho nhân dân và tài sản ở những nơ sơ tán dân và tài sản đến; không để xảy ra tình trạng trộm cắp, cướp tài sản; không để phần tử xấu lợi dụng thiên tai gây mất ổn định về an ninh trật tự. Đồng thời, phối hợp tổ chức khắc phục hậu quả, ổn định đời sống nhân dân và khôi phục sản xuất sau khi nước rút, bão tan./.

Thanh Thạo

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh