Tin mới cập nhật

Khai mạc lớp tập huấn công tác kiểm soát thủ tục hành chính
Ngày đăng 20/05/2019 | 16:37  | View count: 116

Sáng 20/5, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện đã diễn ra khai mạc lớp tập huấn công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019. Dự khai mạc có đồng chí Nguyễn Anh – HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Bùi Thu Hương – HUV, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện.

Đồng chí Nguyễn Anh – HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện khai mạc lớp tập huấn

Tham gia lớp tập huấn là các đồng chí làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cán bộ bộ phận một cửa của Huyện, Phó Chủ tịch UBND, cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính các xã, thị trấn trên địa bàn Huyện. Trong thời gian 1 ngày, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Thanh Nga- Phó Trưởng phòng kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội truyền đạt một số nội dung cơ bản về công tác kiểm soát thủ tục hành chính như: Những điểm mới về công tác kiểm soát thủ tục hành chính; Công bố công khai thủ tục hành chính; Rà soát đánh giá thủ tục hành chính; Tiếp nhận phản ánh kiến nghị. Trong đó, chú trọng đến việc giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị định số 92/2017, Thông tư số 02/2017 và Thông tư số 167/2012, các Quyết định của UBND Thành phố Hà Nội về công tác kiểm soát thủ tục hành chính; trách nhiệm của đơn vị kiểm soát thủ tục hành chính UBND Thành phố; Vấn đề đơn giản hoá và hoàn thiện quy trình nghiệp vụ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; Giới thiệu hệ thống cơ quan kiểm soát thủ tục hành chính….

Đồng chí Nguyễn Thanh Nga- Phó Trưởng phòng kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội

t ruyền đạt một số nội dung cơ bản  tại lớp tập huấn

Sau khi nghe báo cáo viên trình bày chuyên đề, các đại biểu đã dành thời gian thảo luận, bàn giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị.

Lớp tập huấn là dịp nhằm tăng cường cập nhật những kiến thức, quy định mới có liên quan đến việc kiểm soát thủ tục hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức của Huyện và các xã thị trấn; nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa của việc kiểm soát thủ tục hành chính trong hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước…

Hương Đỗ

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh