Tin mới cập nhật

Kết quả sản xuất vụ xuân; triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa và định hướng sản xuất vụ đông 2019-2020 trên địa bàn huyện
Ngày đăng 26/04/2019 | 16:55  | View count: 1305

Được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Huyện ủy, HĐND và UBND huyện, vụ xuân năm 2019, huyện Hoài Đức đã triển khai thực hiện đảm bảo kế hoạch. Huyện thường xuyên tiến hành kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn chuẩn bị mọi điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn vật tư về giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, hệ thống thủy lợi nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân. Kết quả, toàn huyện đã gieo được 105 ha mạ, đạt 100%; tỷ lệ che phủ nilon đúng kỹ thuật đạt 98%. Tổng diện tích cấy lúa là 1.816,43 ha, đạt 97,92% kế hoạch với các giống lúa chủ yếu như: giống KD18, Thiên ưu 8, Q5, các giống lúa thơm, lúa nếp các loại…Đối với cây màu xuân, toàn huyện gieo trồng được 1.295,9 ha, đạt 103,26% , trong đó có các cây trồng như: ngô, lạc, đậu tương, khoai lang, rau các loại…UBND huyện cũng đã tổ chức phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Kỷ Hợi năm 2019 được các xã, thị trấn tích cực hưởng ứng. Số cây được trồng trước trong và sau Tết là 22.560 cây, đạt 112,8% kế hoạch. Để bảo vệ sản xuất vụ xuân, huyện cũng đã triển khai đến các xã, thị trấn phát động chiến dịch diệt chuột đảm bảo đúng kế hoạch.

Căn cứ chỉ tiêu sản xuất của các xã, thị trấn, UBND huyện triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa và định hướng sản xuất vụ đông năm 2019-2020 như sau: phấn đấu tổng diện tích gieo trồng vụ mùa đạt 3.100 ha, trong đó có cây lúa và cây màu hè thu với tổng sản lượng lương thực ước đạt 9.340 tấn. Tiếp tục đảm bảo diện tích gieo trồng cây vụ đông, tập trung chủ yếu vào việc tăng diện tích cây trồng có năng suất, chất lượng, giống ngắn ngày, phù hợp điều kiện thời tiết vụ đông để tăng hiệu quả kinh tế, đáp ứng một phần nhu cầu lương thực thiết yếu cho người dân trên địa bàn huyện. Tổng diện tích gieo trồng cây vụ đông phấn đấu đạt 1.260 ha; sản lượng lương thực:250 tấn, bao gồm các loại cây: ngô, đỗ tương, khoai lang, khoai tây, rau các loại, hoa các loại…

Để sản xuất vụ mùa và vụ đông 2019-2020 đạt kết quả cao, UBND huyện yêu cầu các xã, thị trấn chủ động đánh giá sơ kết sản xuất vụ xuân năm 2019, xây dựng và triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa, vụ đông trên cơ sở các chỉ tiêu kế hoạch huyện giao; Cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phân công nhiệm vụ cụ thể tới từng cán bộ phụ trách; thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc HTX NN cơ sở trong việc thực hiện gieo cấy, phòng chống úng hạn, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại; Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn huyện đảm bảo điều hành tưới, tiêu hợp lý, kịp thời phục vụ sản xuất; tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong tiến độ thực hiện sản xuất, báo cáo cấp trên chỉ đạo giải quyết. Trạm Khuyến nông, Xí nghiệp thủy lợi Đan Hoài, Công ty điện lực Hoài Đức chủ động xây dựng các phương án hỗ trợ và tạo mọi điều kiện để cung cấp, đáp ứng nhu cầu về giống cây trồng các loại, điện, nước phục vụ tốt cho sản xuất nông nghiệp. UBND các xã, thị trấn, các phòng, ban liên quan huyện tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức về thời vụ, các biện pháp kỹ thuật thâm canh mới…để nhân dân biết và thực hiện đảm bảo hoàn thành lịch thời vụ theo kế hoạch đã đề ra./.

Thanh Hồng

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh