Tin mới cập nhật

HĐND huyện giám sát công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Tiền Yên
Ngày đăng 26/04/2019 | 09:06  | View count: 1430

Thường trực HĐND huyện vừa tổ chức giám sát công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Tiền Yên. Ông Nguyễn Đăng Sơn-Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện làm trưởng đoàn.

Toàn cảnh hội nghị

Ông Tạ Đăng Nghiệp-Chủ tịch UBND xã Tiền Yên báo cáo kết quả công tác cấp GCNQSDĐ giai đoạn 2016-2018

Thực hiện sự chỉ đạo của huyện về đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn, Đảng uỷ, UBND xã Tiền Yên đã cụ thể hoá bằng các văn văn bản lãnh đạo và triển khai phù hợp với điều kiện thực tế địa phương. Xã đã phân công cán bộ địa chính tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, xử lý hồ sơ và giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bao gồm đất ở, đất nông nghiệp và đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa. Cho đến nay, Tiền Yên đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho 1.106 thửa, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho 1.136 hộ với 8.503 thửa trong tổng số 1.521 hộ; cấp 432 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa tại thôn Tiền Lệ, đạt 68,2%, riêng thôn Yên Thái chưa cấp được trường hợp nào.

Đại diện đoàn giám sát phát biểu tại buổi làm việc

Mặc dù xã Tiền Yên đã có nhiều nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo nhưng công tác cấp giấy chứng nhận trên địa bàn vẫn còn chậm, đặc biệt giai đoạn 2016-2018, xã không cấp được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp nào. Các tồn tại, vướng mắc được trao đổi, làm rõ tại buổi làm việc, trong đó nêu cụ thể về trách nhiệm của cấp xã và cơ quan chuyên môn của huyện, sự phối hợp của địa phương với các cơ quan chức năng.

Ông Nguyễn Đăng Sơn-P.Chủ tịch TT HĐND huyện kết luận buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Đăng Sơn-Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện thay mặt đoàn giám sát ghi nhận sự tập trung, nỗ lực của xã Tiền Yên trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trên cơ sở nhấn mạnh một số mặt còn tồn tại cần được tập trung giải quyết, Phó Chủ tịch thường trực HĐND huyện yêu cầu: xã cần tiếp tục quán triệt nghiêm các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; thực hiện nghiêm chủ đề năm nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ này; đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật liên quan đến công tác quản lý, sử dụng đất đai để người dân hiểu và chấp hành; xây dựng kế hoạch để thống kê rà soát những trường hợp còn vướng mắc; tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ dân còn vướng mắc; đồng thời Ban chỉ đạo xã họp phân loại và giải quyết theo từng nhóm vấn đề còn vướng mắc, tổng hợp các vấn  đề thuộc thẩm quyền huyện, thành phố để báo cáo để hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 100% số thửa đủ điều kiện; quan tâm tập trung hoàn thiện hồ sơ địa chính của xã để phục vụ tốt cho công tác quản lý Nhà nước. Đối với cơ quan chuyên môn cần thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đảm bảo thời gian theo quy định./.

Thanh Thạo

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh