Tin mới cập nhật

Đoàn giám sát của HĐND huyện giám sát việc thực hiện các Quyết định, kết luận có hiệu lực pháp luật tại xã Đông La
Ngày đăng 14/04/2018 | 09:56  | View count: 2159

Sáng 13/4, HĐND huyện đã tổ chức đoàn giám sát việc thực hiện các Quyết định, kết luận có hiệu lực pháp luật tại xã Đông La. Ông Nguyễn Trung Thuận-Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn. Cùng đi có các ban của HĐND, các ngành chuyên môn và một số đoàn thể của huyện.

Sáng 13/4, HĐND huyện đã tổ chức đoàn giám sát việc thực hiện các Quyết định, kết luận có hiệu lực pháp luật tại xã Đông La. Ông Nguyễn Trung Thuận-Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn. Cùng đi có các ban của HĐND, các ngành chuyên môn và một số đoàn thể của huyện.

Đ/c Trịnh Đắc Chuyên-Phó Chủ tịch UBND xã Đông La

báo cáo kết quả tổ chức thực hiện các Quyết định, kết luận có hiệu lực trên địa bàn

Theo báo cáo của UBND xã Đông La, xã hiện phải tổ chức thực hiện tổng số 3 quyết định và 7 kết luận có hiệu lực từ năm 2015 đến nay. Trong thời gian qua, Đảng ủy, UBND xã đã ban hành các văn bản triển khai; đồng thời tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân và các đối tượng có liên quan đến việc thực hiện các Quyết định, kết luận trên địa bàn. Xã cũng đã xây dựng và tổ chức thực hiện được một số nội dung của các quyết định, kết luận có hiệu lực góp phần làm cho tình hình chính trị nội bộ đã tương đối ổn định; tiếp tục phân công, kiện toàn lực lưỡng để tổ chức thực hiện trong thời gian tới.

 

Đại diện các ban, ngành của huyện đóng góp ý kiến

Ghi nhận các kết quả đã đạt được, các thành viên đoàn giám sát cũng đã nêu rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế trong thực hiện các Quyết định, kết luận có hiệu lực tại xã Đông La như cập nhật số liệu của xã chưa đầy đủ, chưa thống nhất; nội dung thực hiện chưa được tập trung nghiên cứu sâu để tổ chức thực hiện cho đúng, trúng trọng tâm; tiến độ còn chận; cách thức và kết quả tổ chức thực hiện chưa được cập nhật vào hồ sơ.

Ông Nguyễn Trung Thuận-HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện Hoài Đức kết luận buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, trên cơ sở đánh giá những mặt được, phân tích tồn tại, hạn chế, ông Nguyễn Trung Thuận-huyện ủy viên, phó Chủ tịch HĐND huyện thay mặt đoàn giám sát yêu cầu UBND xã Đông La rà soát tổng hợp đúng, đủ số quyết đinh, kết luận; rà soát rõ từng nội dung phải tổ chức thực hiện để từ đó xây dựng các kế hoạch tổ chức thực hiện; tiếp tục nâng cao trách nhiệm phân công cụ thể tập thể cá nhân trong quá trình thực hiện phải ban hành đầy đủ các thủ tục hồ sơ, tài liệu và khi hoàn thành phải có tổng hợp báo cáo. Trưởng đoàn giám sát cũng đề nghị phòng kinh tế huyện tiếp tục tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo giải quyết tồn tại trong dồn điền đổi thửa; chỉ đạo hướng dẫn xã xây dựng được phương án xử lý sau khi chốt diện tích giao đất; Ban thanh tra huyện tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc, tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo quyết liệt cách thức nội dung thực hiện quyết định, kết luận có hiệu lực trên địa bàn xã Đông La; có giải pháp xem xét trách nhiệm tổ chức thực hiện đối với tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện. Đối với Ban pháp chế-HĐND huyện cần chủ trì thống nhất với các cơ quan chuyên môn của huyện để tham mưu ra Nghị quyết danh mục các quyết định kết luận có hiệu lực yêu cầu thực hiện.

Đ/c Nguyễn Tiến Phương-Bí thư Đảng ủy xã tiếp thu ý kiến của đoàn giám sát

Thanh Thạo

 

 

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh