TÀI LIỆU PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

NHỮNG VĂN BẢN QUAN TRỌNG CÓ HIỆU LỰC THÁNG 7/2020

Ngày đăng 03/07/2020 | 02:34 PM  | View count: 6
UBND huyện đăng tải file tổng hợp những văn bản quan trọng có hiệu lực trong tháng 7/2020 để các phòng, ban, cơ quan, đơn vị được biết./. NHỮNG VĂN BẢN...

NHỮNG VĂN BẢN QUAN TRỌNG CÓ HIỆU LỰC THÁNG 6/2020

Ngày đăng 02/06/2020 | 09:08 AM  | View count: 17
UBND huyện đăng tải file tổng hợp những văn bản quan trọng có hiệu lực trong tháng 6/2020 để các phòng, ban, cơ quan, đơn vị được biết./. NHỮNG VĂN BẢN...

NHỮNG VĂN BẢN QUAN TRỌNG CÓ HIỆU LỰC THÁNG 5/2020

Ngày đăng 04/05/2020 | 03:36 PM  | View count: 21
UBND huyện đăng tải file tổng hợp những văn bản quan trọng có hiệu lực trong tháng 5/2020 để các phòng, ban, cơ quan, đơn vị được biết./. NHỮNG VĂN BẢN...

CÁC VĂN BẢN QUAN TRỌNG CÓ HIỆU LỰC THÁNG 4/2020

Ngày đăng 17/04/2020 | 11:08 AM  | View count: 17
UBND huyện đăng tải file tổng hợp những văn bản quan trọng có hiệu lực trong tháng 4/2020 để các phòng, ban, cơ quan, đơn vị được biết./. CÁC VĂN...

Một số hành vi vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ngày đăng 06/04/2020 | 04:04 PM  | View count: 22
Một số hành vi vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19 1.Người nào không đeo khẩu trang nơi công cộng bị phạt tiền tối đa đến...

MỘT SỐ VĂN BẢN TUYÊN TRUYỀN VỀ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID 19

Ngày đăng 06/04/2020 | 03:52 PM  | View count: 22
UBND huyện đăng tải Công văn số 45/TANDTC ngày 30/3/2020 của Tòa án nhân dân tối cao; Công văn số 757/UBND-TP ngày 13/02/2020 của UBND...

NHỮNG VĂN BẢN QUAN TRỌNG CÓ HIỆU LỰC TRONG THÁNG 3/2020

Ngày đăng 03/03/2020 | 03:10 PM  | View count: 19
UBND huyện đăng tải file tổng hợp những văn bản quan trọng có hiệu lực trong tháng 3/2020 để các phòng, ban, cơ quan, đơn vị được biết./. NHỮNG VĂN BẢN...

TỔNG HỢP CÁC VĂN BẢN QUAN TRỌNG CÓ HIỆU LỰC TRONG THÁNG 02/2020

Ngày đăng 06/02/2020 | 01:51 PM  | View count: 33
Phòng Tư pháp huyện Hoài Đức tổng hợp các văn bản quan trọng có hiệu lực trong tháng 02/2020 để các phòng, ban, ngành, UBND...

TỔNG HỢP NHỮNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ THÁNG 01/2020

Ngày đăng 02/01/2020 | 04:37 PM  | View count: 56
TỔNG HỢP NHỮNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ THÁNG 01/2020   1. Từ 01/01/2020, chính thức cấm ép người khác...

TỔNG HỢP CÁC VĂN BẢN CÓ HIỆU LỰC TRONG THÁNG 10/2019

Ngày đăng 10/10/2019 | 02:46 PM  | View count: 66
Phòng Tư pháp huyện tổng hợp các văn bản có hiệu lực trong tháng 10/2019. Tải FILE TỔNG HỢP tại đây.

Thông báo gia hạn thời gian tham gia cuộc thi "TÌm hiểu dịch vụ công trực tuyến"

Ngày đăng 12/09/2019 | 08:16 AM  | View count: 234
Ban tổ chức cuộc thi Tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến huyện Hoài Đức đăng tải công văn số 115/BTC-TP về việc  gia hạn thời gian tham gia cuộc thi...

Bộ câu hỏi và tài liệu tham khảo cuộc thi " Tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến" trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 29/07/2019 | 04:01 PM  | View count: 216
UBND huyện đăng tải Bộ câu hỏi và tài liệu tham khảo cuộc thi " Tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến" trên địa bàn Thành phố...

Tài liệu phát thanh tìm hiểu một số nội dung của Luật phòng chống tham nhũng năm 2018 (Phát Tháng 7 năm 2019)

Ngày đăng 18/07/2019 | 10:40 AM  | View count: 112
Tài liệu phát thanh tìm hiểu một số nội dung của Luật phòng chống tham nhũng năm 2018 (Phát Tháng 7 năm 2019) (File đính kèm tại...

Hướng dẫn khai thác, sử dụng Bộ pháp điển

Ngày đăng 11/07/2019 | 03:35 PM  | View count: 372
GIỚI THIỆU CHUNG Trong những năm qua, cùng với việc đẩy mạnh tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN, thực hiện chiến lược xây dựng ...

Tài liệu tuyên truyền tìm hiểu pháp luật tín ngưỡng, tôn giáo (Tháng 03/2019)

Ngày đăng 19/03/2019 | 10:36 AM  | View count: 1085
Tài liệu tuyên truyền tìm hiểu pháp luật tín ngưỡng, tôn giáo (Tháng 03/2019) Tải file đính kèm...

Tài liệu tuyên truyền tìm hiểu quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố Hà Nội và quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội (Tháng 03/2019)

Ngày đăng 19/03/2019 | 10:31 AM  | View count: 1162
Tài liệu tuyên truyền tìm hiểu quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Thành...

Đề cương giới thiệu Luật thủ đô

Ngày đăng 19/12/2018 | 01:48 PM  | View count: 1159
Đề cương giới thiệu Luật thủ đô

Xác định giá khởi điểm khi xử lý tài sản thế chấp thông qua phương thức đấu giá

Ngày đăng 19/12/2018 | 01:42 PM  | View count: 2395
Xác định giá khởi điểm khi xử lý tài sản thế chấp thông qua phương thức đấu giá

Trốn nghĩa vụ quân sự sẽ bị xử lý như thế nào?

Ngày đăng 19/12/2018 | 01:29 PM  | View count: 2276
Trốn nghĩa vụ quân sự là hành vi lẩn tránh của người/công dân có nghĩa vụ tham gia nhập ngũ khi đến độ tuổi nhập ngũ đã được gọi đi khám tuyển nghĩa vụ quân sự nhưng không chấp hành, không tham...

Quy trình tiến hành một cuộc hòa giải ở cơ sở

Ngày đăng 19/11/2018 | 03:24 PM  | View count: 3208
1. Căn cứ tiến hành hòa giải ở cơ sở  (Điều 16 Luật hòa giải ở cơ sở) Hòa giải ở cơ sở được tiến hành khi có một trong các căn cứ...

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

Ngày đăng 19/11/2018 | 03:19 PM  | View count: 1017
Để phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư thôn, làng, ấp, bản, bon, phum, sóc, tổ dân phố, khu phố, khối phố và tương đương...

Hà Nội ban hành Quy trình tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh

Ngày đăng 19/11/2018 | 03:17 PM  | View count: 963
UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND về “Quy trình tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến...

THÔNG CÁO BÁO CHÍ THÁNG 9 NĂM 2018

Ngày đăng 10/10/2018 | 02:26 PM  | View count: 1127
Thực hiện khoản 2, khoản 3 Điều 12 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp ra Thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 9 năm 2018

THÔNG CÁO BÁO CHÍ THÁNG 8 NĂM 2018

Ngày đăng 10/09/2018 | 02:15 PM  | View count: 975
Thực hiện khoản 2, khoản 3 Điều 12 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp ra Thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 8 năm 2018

THÔNG CÁO BÁO CHÍ THÁNG 7 NĂM 2018

Ngày đăng 10/08/2018 | 02:21 PM  | View count: 1031
Thực hiện khoản 2, khoản 3 Điều 12 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp ra Thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 7 năm 2018./.

THÔNG CÁO BÁO CHÍ THÁNG 6 NĂM 2018

Ngày đăng 10/07/2018 | 02:17 PM  | View count: 771
Thực hiện khoản 2, khoản 3 Điều 12 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp ra Thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 6 năm 2018./.

THÔNG CÁO BÁO CHÍ THÁNG 5 NĂM 2018

Ngày đăng 10/06/2018 | 02:06 PM  | View count: 946
Thực hiện khoản 2, khoản 3 Điều 12 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp ra Thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 5 năm 2018./.

THÔNG CÁO BÁO CHÍ THÁNG 4 NĂM 2018

Ngày đăng 10/05/2018 | 02:23 PM  | View count: 869
Thực hiện khoản 2, khoản 3 Điều 12 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp ra Thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 4 năm 2018./.

THÔNG CÁO BÁO CHÍ THÁNG 2 NĂM 2018

Ngày đăng 02/03/2018 | 02:11 PM  | View count: 904
Thực hiện khoản 2, khoản 3 Điều 12 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp ra Thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 2 năm 2018./.

THÔNG CÁO BÁO CHÍ THÁNG 1 NĂM 2018

Ngày đăng 12/02/2018 | 02:28 PM  | View count: 1114
Thực hiện khoản 2, khoản 3 Điều 12 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp ra Thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 1 năm 2018

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh