TÀI LIỆU PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

ĐIỂM TIN VĂN BẢN QPPL CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 04/2024

Ngày đăng 04/04/2024 | 04:13 PM  | View count: 37
Từ tháng 04/2024 có 08 Thông tư có hiệu lực thi hành, trong đó có một số nội dung đáng chú ý như sau: ...

ĐIỂM TIN VĂN BẢN QPPL CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 02/2024

Ngày đăng 02/02/2024 | 10:06 AM  | View count: 55
Từ tháng 02/2024 có 02 Nghị định, 24 Thông tư có hiệu lực thi hành, trong đó có một số nội dung đáng chú ý như sau: ...

TÀI LIỆU TÌM HIỂU LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ

Ngày đăng 01/02/2024 | 10:28 AM  | View count: 55
Nhằm thể chế hoá đầy đủ, kịp thời chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về tăng cường công tác quản lý, sử dụng vũ khí,...

TÀI LIỆU TÌM HIỂU MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG PHÁO

Ngày đăng 01/02/2024 | 10:26 AM  | View count: 49
( Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; Thông tư liên tịch số ...

MỘT SỐ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI NGƯỜI THAM GIA GIAO THÔNG VI PHẠM QUY ĐINH VỀ NỒNG ĐỘ CỒN

Ngày đăng 01/02/2024 | 10:20 AM  | View count: 53
(Theo quy định tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính Phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ...

MỘT SỐ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

Ngày đăng 01/02/2024 | 10:07 AM  | View count: 54
(Trích Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ; Nghị định số 123/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021, có hiệu lực thi hành từ...

ĐIỂM TIN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 01/2024

Ngày đăng 08/01/2024 | 02:12 PM  | View count: 49
Từ tháng 01/2024 có 02 Nghị định; 01 Quyết định; 05 Thông tư có hiệu lực thi hành, trong đó đáng chú ý có một số nội dung...

ĐIỂM TIN VĂN BẢN QPPL CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 12/2023

Ngày đăng 07/12/2023 | 01:59 PM  | View count: 47
Từ tháng 12/2023 có 01 Nghị định; 03 Thông tư mới có hiệu lực thi hành, trong đó có một số nội dung đáng chú ý...

ĐIỂM TIN VĂN BẢN QPPL CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 11/2023

Ngày đăng 01/11/2023 | 09:07 PM  | View count: 59
Từ tháng 11/2023 có 07 Thông tư có hiệu lực thi hành, trong đó có một số nội dung đáng chú ý như sau: ...

ĐIỂM TIN VĂN BẢN QPPL CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 10/2023

Ngày đăng 02/10/2023 | 02:07 PM  | View count: 52
Từ tháng 10/2023 có 07 Thông tư có hiệu lực thi hành, trong đó đáng chú ý có một số nội dung như sau: ...

ĐIỂM TIN VĂN BẢN QPPL CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 9/2023

Ngày đăng 03/09/2023 | 02:05 PM  | View count: 40
Từ tháng 9/2023 có 02 Nghị định; 15 Thông tư có hiệu lực thi hành, trong đó đáng chú ý có một số nội dung như sau: ...

Một số điểm mới về mức hưởng trợ cấp người có công với cách mạng từ ngày 01/7/2023

Ngày đăng 04/08/2023 | 08:40 PM  | View count: 591
Ngày 21/7/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 55/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24/7/2021 của Chính phủ quy...

MỘT SỐ TÀI LIỆU HỎI ĐÁP VỀ: PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ; PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY; QUY TẮC ỨNG XỬ

Ngày đăng 04/08/2023 | 08:22 PM  | View count: 707
UBND huyện đăng tải một số tài liệu hỏi đáp về một số nội dung do phòng Tư pháp huyện cung cấp bao gồm: 1. Tìm hiểu một só quy định Luật phòng,...

ĐIỂM TIN VĂN BẢN QPPL CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 8/2023

Ngày đăng 01/08/2023 | 10:46 AM  | View count: 678
Từ tháng 08/2023 có 03 Nghị định của Chính phủ; 01 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 16 Thông tư có hiệu lực thi hành, trong...

TÀI LIỆU HỎI ĐÁP: Tìm hiểu pháp luật về Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Ngày đăng 31/07/2023 | 11:07 AM  | View count: 675
UBND huyện đăng tải File tài liệu hỏi đáp về Tìm hiểu pháp luật về Thực hiện dân chủ ở cơ sở do Phòng Tư pháp huyện - cơ quan thưởng trực của...

ĐIỂM TIN VĂN BẢN QPPL CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 07/2023

Ngày đăng 02/07/2023 | 02:02 PM  | View count: 43
Từ tháng 07/2023 có 05 Nghị định của Chính phủ; 01 Quyết định của Thủ tướng chính phủ; 19 Thông tư, 01 Quyết định của KTNN có hiệu lực thi...

ĐIỂM TIN VĂN BẢN QPPL CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 05/2023

Ngày đăng 09/05/2023 | 04:22 PM  | View count: 465
Từ tháng 05/2023 có 02 Nghị định; 09 Thông tư có hiệu lực thi hành, trong đó có một số nội dung đáng chú ý như sau: ...

ĐIỂM TIN VĂN BẢN QPPL CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 04/2023

Ngày đăng 02/04/2023 | 04:32 PM  | View count: 678
Từ tháng 04/2023 có 01 Nghị định; 01 Quyết định và 08 Thông tư có hiệu lực thi hành, trong đó có một số nội dung đáng...

ĐIỂM TIN VĂN BẢN QPPL CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 3/2023

Ngày đăng 09/03/2023 | 05:04 PM  | View count: 529
            Từ tháng 3/2023 có 25 Thông tư, 01 Quyết định có hiệu lực thi hành, trong đó...

QUYẾT ĐỊNH: CÔNG NHẬN XÃ, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2022

Ngày đăng 07/02/2023 | 10:17 AM  | View count: 551
UBND huyện đăng tải Quyết định số 129/QĐ-UBND ngày 06/02/2023 về Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 để các cơ quan, đơn vị và...

ĐIỂM TIN VĂN BẢN QPPL CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 02/2023

Ngày đăng 02/02/2023 | 04:29 PM  | View count: 466
Từ tháng 02/2023 có 02 Nghị định; 31 Thông tư, 01 Quyết định có hiệu lực thi hành, trong đó có một số nội dung đáng chú ý...

ĐIỂM TIN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 01/2023

Ngày đăng 03/01/2023 | 08:23 AM  | View count: 563
Từ tháng 01/2023 có 02 Luật, 01 Nghị quyết; 02 Nghị định; 15 Thông tư có hiệu lực thi hành, trong đó đáng chú ý có một số...

THÔNG BÁO: đường link hướng dẫn xây dựng Kế hoạch và thực hiện Hệ thống hóa văn bản kỳ 2019-2023

Ngày đăng 31/12/2022 | 03:04 PM  | View count: 205
Thực hiện văn bản số 3370/STP-KTRSVBQPPL ngày 30/11/2022 của Sở Tư pháp thành phố Hà Nội về việc tài liệu hướng dẫn xây dựng Kế hoạch và thực...

ĐIỂM TIN VĂN BẢN QPPL CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 12/2022

Ngày đăng 02/12/2022 | 08:27 AM  | View count: 64
     Từ tháng 12/2022 có 01 Nghị định của Chính phủ; 01 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 01 Quyết định của Kiểm toán nhà ...

Hội nghị tuyên truyền Phổ biến giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh niên Trường THPT Hoài Đức C

Ngày đăng 01/11/2022 | 01:46 PM  | View count: 62
Thực hiện Kế hoạch liên ngành số 02/ KH-PTP-ĐTN ngày 21/01/2022 về việc phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh thiếu...

ĐIỂM TIN VĂN BẢN QPPL CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 11/2022

Ngày đăng 01/11/2022 | 08:29 AM  | View count: 68
         Từ tháng 11/2022 có 03 Nghị định; 01 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 11 Thông tư có hiệu...

HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT: Lĩnh vực "Hộ tịch"

Ngày đăng 05/10/2022 | 09:16 AM  | View count: 72
        Câu hỏi thừ 1: Nội dung câu hỏi: Trường hợp của chị Nguyễn Thị M kết hôn với anh Nguyễn Tuấn H từ năm 2019 đến tháng ...

ĐIỂM TIN VĂN BẢN QPPL CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 10/2022

Ngày đăng 04/10/2022 | 09:14 AM  | View count: 70
Từ tháng 10/2022 có 03 Nghị định; 11 Thông tư có hiệu lực thi hành, trong đó có một số nội dung đáng chú ý như sau: ...

ĐIỂM TIN VĂN BẢN QPPL CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 9/2022

Ngày đăng 31/08/2022 | 11:07 AM  | View count: 81
Từ tháng 9/2022 có 02 Nghị định và 14 Thông tư có hiệu lực thi hành, trong đó có một số nội dung đáng chú...

Tuyên truyền, phổ biến các luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 3

Ngày đăng 28/07/2022 | 09:39 AM  | View count: 103
UBND huyện đăng tải Công văn số 93/CV-HĐ ngày 27/7/2022 của Phòng Tư pháp huyện Hoài Đức về việc Tuyên truyền, phổ biến các luật mới được Quốc...

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh