Quy hoạch - đô thị

Hoài Đức triển khai lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày đăng 26/07/2022 | 11:30 AM  | View count: 268
Sáng 26/7, UBND huyện phối hợp với Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai lấy ý kiến cơ quan, tổ chức cá nhân và cộng đồng...

THÔNG BÁO: Lấy ý kiến đối với Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

Ngày đăng 21/07/2022 | 02:50 PM  | View count: 240
Thực hiện Thông báo số 300/TB-VP ngày 01/7/2022 của Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội và Văn bản số 1433/VQH-KHTC ngày 04/7/2022 của Viện...

Hoài Đức họp Ban chỉ đạo triển khai dự án đầu tư xây dựng Đường vành đai 4 – Vùng thủ đô Hà Nội trên địa bàn huyện

Ngày đăng 18/07/2022 | 06:00 PM  | View count: 489
Chiều 18/7, Huyện ủy Hoài Đức tổ chức hội nghị họp BCĐ triển khai dự án đầu tư xây dựng Đường vành đai 4 – Vùng Thủ đô Hà Nội trên...

Lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và cộng động dân cư đối với Nhiệm vụ Điều chỉnh tổng thể QHCXD Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050

Ngày đăng 16/07/2022 | 02:30 PM  | View count: 209
UBND huyện Hoài Đức đăng tải nội dung Lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và cộng động dân cư đối với Nhiệm vụ Điều chỉnh...

THÔNG BÁO: Mời đấu giá đất ở khu Đống Sành, thôn Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức

Ngày đăng 05/07/2022 | 09:10 AM  | View count: 479
UBND huyện đăng tải Hồ sơ mời đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 16 thửa đất tại khu Đống Sành, thôn Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức để...

THÔNG BÁO: Mời đấu giá đất ở khu Bờ Đầm - xã Lại Yên và khu Cổ Bồng- xã Di Trạch, huyện Hoài Đức

Ngày đăng 04/07/2022 | 08:59 AM  | View count: 323
UBND huyện đăng tải Hồ sơ mời đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 06 thửa đất tại khu đấu giá vị trí X1-khu Bờ Đầm, xã Lại Yên; 04 thửa đất taih khu đấu...

THÔNG BÁO: CÔNG KHAI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG THÁNG 06/2022 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

Ngày đăng 30/06/2022 | 04:10 PM  | View count: 26
Thực hiện quy định tại Điều 55 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chỉnh phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng quy định việc...

THÔNG BÁO: Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Ngày đăng 23/06/2022 | 09:10 AM  | View count: 192
UBND huyện đăng tải Thông báo số 676/TB-TTQĐ  ngày 22/6/2022 của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện về kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá...

Đánh giá kết quả thực hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để hoàn thiện các tiêu chí thành lập xã thành phường trên địa bàn các xã, thị trấn

Ngày đăng 17/06/2022 | 02:00 PM  | View count: 229
Sáng 17/6, UBND huyện tổ chức hội nghị đánh kết quả thực hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để hoàn thiện các tiêu chí thành lập...

THÔNG BÁO: về việc tổ chức lựa chọn đấu giá tài sản

Ngày đăng 15/06/2022 | 04:05 PM  | View count: 133
UBND huyện đăng tải Thông báo số 640/TB-TTPTQĐ ngày 15/6/2022 của trung tâm Phát triển quỹ đất huyện về việc tổ chức lựa chọn đấu giá tài sản....

THÔNG BÁO: Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Ngày đăng 10/06/2022 | 04:11 PM  | View count: 95
UBND huyện đăng tải Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản ngày 10/6/2022 của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện để các cơ...

THÔNG BÁO: CÔNG KHAI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG THÁNG 05/2022 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

Ngày đăng 01/06/2022 | 09:30 AM  | View count: 207
Thực hiện quy định tại Điều 55 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chỉnh phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng quy định việc...

THÔNG BÁO: về việc tổ chức lựa chọn đấu giá tài sản

Ngày đăng 31/05/2022 | 08:00 AM  | View count: 154
UBND huyện đăng tải Thông báo số 574/TB-TTPTQĐ ngày 30/5/2022 của trung tâm Phát triển quỹ đất huyện về việc tổ chức lựa chọn đấu giá tài sản....

THÔNG BÁO: CÔNG KHAI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG THÁNG 04/2022 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

Ngày đăng 30/04/2022 | 03:04 PM  | View count: 239
      Thực hiện quy định tại Điều 55 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chỉnh phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý đầu tư xây...

Hoài Đức cần tập trung cao độ để hoàn thành mục tiêu trở thành quận vào năm 2024

Ngày đăng 21/04/2022 | 08:30 AM  | View count: 662
Chiều 20/4, đồng chí Vũ Đức Bảo-Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, Phó Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng, phát triển 5 huyện thành...

THÔNG BÁO: CÔNG KHAI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG THÁNG 03/2022 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

Ngày đăng 31/03/2022 | 04:14 PM  | View count: 448
      Thực hiện quy định tại Điều 55 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chỉnh phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý đầu tư...

THÔNG BÁO: CÔNG KHAI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG THÁNG 02/2022 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

Ngày đăng 28/02/2022 | 04:35 PM  | View count: 450
Thực hiện quy định tại Điều 55 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chỉnh phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng quy định việc...

THÔNG BÁO: CÔNG KHAI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG THÁNG 01/2022 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

Ngày đăng 30/01/2022 | 03:48 PM  | View count: 245
Thực hiện quy định tại Điều 55 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chỉnh phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng quy định việc...

Đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền – Phó Chủ tịch UBND Thành phố làm việc với huyện Hoài Đức về tiến độ thực hiện Đề án đầu tư, xây dựng huyện thành Quận

Ngày đăng 20/01/2022 | 03:00 PM  | View count: 834
Sáng 20/01, đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền – Phó Chủ tịch UBND Thành phố làm việc với huyện Hoài Đức về tiến độ thực hiện Đề án đầu tư,...

THÔNG BÁO: Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Hoài Đức

Ngày đăng 15/01/2022 | 01:57 PM  | View count: 473
Căn cứ Quyết định số 188/QĐ-UBND ngày 14/01/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Hoài Đức. Ngày...

THÔNG BÁO: Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích do UBND xã Yên Sở quản lý

Ngày đăng 11/01/2022 | 05:05 PM  | View count: 448
UBND huyện đăng tải Thông báo số 18/TB-UBND ngày 08/01/2022 của UBND xã Yên Sở về việc mời tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất nông nghiệp sử dụng...

THÔNG BÁO: Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất nông nghiệp dử dụng vào mục đích công ích do UBND xã Tiền Yên quản lý

Ngày đăng 07/01/2022 | 05:49 PM  | View count: 467
UBND huyện đăng tải Thông báo số 18/TB-UBND ngày 06/01/2022 của UBND xã Tiền Yên về việc mời tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất nông nghiệp sử dụng...

Hoài Đức dự hội nghị giao ban BCĐ xây dựng, phát triển 05 huyện thành Quận của Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 24/12/2021 | 03:00 PM  | View count: 1008
Sáng 24/12, BCĐ xây dựng, phát triển 05 huyện thành Quận của Thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến với các địa phương dưới sự...

THÔNG BÁO: CÔNG KHAI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG THÁNG 11 NĂM 2021

Ngày đăng 01/12/2021 | 08:49 AM  | View count: 351
Thực hiện quy định tại Điều 55 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chỉnh phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng quy định việc...

THÔNG BÁO: CÔNG KHAI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG THÁNG 10 NĂM 2021

Ngày đăng 01/11/2021 | 04:36 PM  | View count: 293
     Thực hiện quy định tại Điều 55 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chỉnh phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng quy...

THÔNG BÁO: lấy ý kiến nhân dân về danh mục công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Hoài Đức

Ngày đăng 22/10/2021 | 01:58 PM  | View count: 464
Thực hiện Văn bản số 7453/STNMT-CCQLĐĐ ngày 08/10/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2022; danh mục thu hồi đất, chuyển...

Hội nghị công bố quyết định phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến đường liên khu vực 6 ( đoạn từ đường liên khu vực 1 đến đường vành đai 3,5) tỷ lệ 1/500 trên địa bàn huyện Hoài Đức

Ngày đăng 02/10/2021 | 03:30 PM  | View count: 1172
Sáng 02/10 , UBND huyện tổ chức hội nghị công bố Quyết định phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến đường Liên khu vực 6 (đoạn từ đường Liên khu vực 1 đến đường...

THÔNG BÁO: CÔNG KHAI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG THÁNG 9 NĂM 2021

Ngày đăng 01/10/2021 | 04:32 PM  | View count: 161
     Thực hiện quy định tại Điều 55 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chỉnh phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng quy...

THÔNG BÁO: công khai Giấy phép xây dựng tháng 8 năm 2021

Ngày đăng 01/09/2021 | 04:25 PM  | View count: 156
     Thực hiện quy định tại Điều 55 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chỉnh phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý đầu tư xây...

THÔNG BÁO: CÔNG KHAI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG THÁNG 7 NĂM 2021

Ngày đăng 31/07/2021 | 02:44 PM  | View count: 706
Thực hiện quy định tại Điều 55 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chỉnh phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng quy định việc...

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh