Quy hoạch - đô thị

THÔNG BÁO: Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Hoài Đức
Ngày đăng 22/08/2022 | 09:06  | View count: 296

Căn cứ Quyết định số 2649/QĐ-UBND ngày 01/8/2022 của UBND Thành phố Hà Nội về việc Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Hoài Đức.

Ngày 22/8/2022, UBND huyện ban hành Thông báo số 3067/TB-UBND về việc thông báo công bố công khai Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Hoài Đức. UBND huyện trân trọng thông báo để các cơ quan, ban, ngành và tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện được biết./.

Xem chi tiết: THÔNG BÁO 3067-2022

                        QUYẾT ĐỊNH 2649

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh