Quy hoạch - đô thị

THÔNG BÁO: CÔNG KHAI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG THÁNG 06/2022 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN
Ngày đăng 30/06/2022 | 16:10  | View count: 64

Thực hiện quy định tại Điều 55 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chỉnh phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng quy định việc "công khai giấy phép xây dựng".

 UBND huyện Hoài Đức thông báo công khai giấy phép xây dựng tháng 04 năm 2022 để các  cơ quan, đơn vị và các hộ xây dựng được biết./.

Danh sách cụ thể như sau:

1. Giấy phép số 240/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Hộ bà Nguyễn Thị Loan (Xem tại đây)

2. Giấy phép số 241/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Hộ ông Cao Ngọc Tăng (Xem tại đây)

3. Giấy phép số 242/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Ông Nguyễn Trạc Phú (Xem tại đây)

4. Giấy phép số 243/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Ông Vũ Văn Hạnh và bà Trần Thị Thu Hoài(Xem tại đây)

5. Giấy phép số 244/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Ông Vũ Đình Trọng(Xem tại đây)

6. Giấy phép số 245/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Ông Nguyễn Đắc Thực(Xem tại đây)

7. Giấy phép số 246/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Bà Nguyễn Thị Thân và hộ ông Phạm Ngọc Thạch (Xem tại đây)

8. Giấy phép số 247/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Bà Nguyễn Thị Hoàng Minh Trang(Xem tại đây)

9. Giấy phép số 248/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Hộ ông Ngô Văn Hùng (Xem tại đây)

10. Giấy phép số 249/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Ông Nguyễn Văn Giới  (Xem tại đây)

11. Giấy phép số 251/GPXD:V/v cấp giấy phép xây dựng cho Ông Nguyễn Đắc Thực và bà Trịnh Thị Hoa (Xem tại đây)

12. Giấy phép số 252/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Hộ ông Bùi Doãn Thắng (Xem tại đây)

13. Giấy phép số 253/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Hộ ông Nguyễn Sỹ Hạnh  (Xem tại đây)

14. Giấy phép số 254/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Ông Nguyễn Ngọc Tiến và bà Nguyễn Thúy Vân  (Xem tại đây)

15. Giấy phép số 255/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Ông Nguyễn Doãn Đông và bà Trần Thị Minh Nguyệt (Xem tại đây)

16. Giấy phép số 256/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Hộ ông Phạm Gia Phú  Xem tại đây)

17.Giấy phép số 257/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Ông Đinh Doãn Mạnh và bà Nguyễn Thị Kim Cúc(Xem tại đây)

18. Giấy phép số 258/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Ông Đào Quốc Hưng  (Xem tại đây)

19. Giấy phép số 259/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Ông Phạm Vũ Giang  (Xem tại đây)

20. Giấy phép số 260/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Hộ ông Nguyễn Thế Hùng (Xem tại đây)

21. Giấy phép số 263/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Ông Lương Ngọc Chinh  (Xem tại đây)

22. Giấy phép số 264/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Ông Lương Ngọc Chinh  (Xem tại đây)

23. Giấy phép số 265/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Ông Trần Văn Cường và bà Nguyễn Thị Thảo  (Xem tại đây)

24. Giấy phép số 266/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Hộ ông Bùi Doãn Tiến và bà Nguyễn Thị Thìn(Xem tại đây)

25. Giấy phép số 267/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Ông Ngô Ngọc Doanh và bà Lê Thị Thúy  (Xem tại đây)

26. Giấy phép số 268/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Bà Phí Bích Lộc  (Xem tại đây)

27. Giấy phép số 269/GPXD:V/v cấp giấy phép xây dựng cho Bà Phạm Thị Thực  (Xem tại đây)

28. Giấy phép số 270/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Ông Bùi Xuân Sơn và bà Chu Thị Mai (Xem tại đây)

29. Giấy phép số 271/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Ông Đinh Doãn Bình và bà Phạm Phương Linh  (Xem tại đây)

30. Giấy phép số 272/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Ông Tạ Tương Hưởng  (Xem tại đây)

31. Giấy phép số 274/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Ông Nguyễn Thế Nghị và bà Trương Thị Tâm(Xem tại đây)

32. Giấy phép số 275/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Ông Lê Minh Đức (Xem tại đây)

33.Giấy phép số 276/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Ông Lê Đình Sỹ (Xem tại đây)

34. Giấy phép số 277/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Ông Nguyễn Minh Tuấn và bà Lê Thị Huế (Xem tại đây)

35. Giấy phép số 278/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Hộ ông Nguyễn Thế Nghị(Xem tại đây)

36. Giấy phép số 279/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Hộ bà Nguyễn Thị Quy (Xem tại đây)

37. Giấy phép số 280/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Ông Phó Đình Hanh   (Xem tại đây)

38. Giấy phép số 281/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Hộ bà Phan Thị Hiển (Xem tại đây)

39. Giấy phép số 282/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Hộ ông Bùi Quang Huề (Xem tại đây)

40. Giấy phép số 283/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Hộ bà Trần Thị Bè (Xem tại đây)

41. Giấy phép số 284/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Hộ ông Nguyễn Đình Lan (Xem tại đây)

42. Giấy phép số 285/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Ông Trần Xuân Điệp(Xem tại đây)

43. Giấy phép số 286/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Ông Lưu Đức Trung(Xem tại đây)

44. Giấy phép số 287/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Ông Nguyễn Văn Trọng và bà Bùi Thị Hiền(Xem tại đây)

45. Giấy phép số 288/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Ông Lê Danh Hà (Xem tại đây)

Trân trọng thông báo./.

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh