Quy hoạch - đô thị

Hoài Đức triển khai lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Ngày đăng 26/07/2022 | 11:30  | View count: 267

Sáng 26/7, UBND huyện phối hợp với Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai lấy ý kiến cơ quan, tổ chức cá nhân và cộng đồng dân cư về Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Dự hội nghị có đồng chí Đào Duy Hưng – Viện Phó Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội; đồng chí Nguyễn Anh – UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện. Cùng dự có các đồng chí đại diện Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện; lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị huyện và đại diện cấp ủy, chính quyền, cán bộ địa chính 20 xã, thị trấn trên địa bàn.

Đại biểu dự hội nghị

Đại diện Đơn vị tư vấn lập Quy hoạch trình bày Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch

Trình bày về Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung Xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đại diện Đơn vị tư vấn lập Quy hoạch cho biết: Đồ án Quy hoạch chung Xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 (QHC2011). Trên cơ sở đó, Thành phố đã tiến hành lập và phê duyệt đồng loạt các quy hoạch chuyên ngành, quy hoạch chung các đô thị vệ tinh, các huyện ngoại thành, quy hoạch phân khu các khu vực thuộc đô thị trung tâm. Tuy nhiên đến nay, trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch đã phát sinh một số vấn đề vướng mắc như: quá trình triển khai các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đã có những vấn đề mới, đề xuất mới cần phải nghiên cứu khớp nối và xem xét trên tổng thể Quy hoạch chung toàn Thành phố và kết nối liên vùng; một số vấn đề trở thành xu hướng quan trọng trong phát triển đô thị hiện nay mà chưa được đề cập tại QHC2011 bao gồm đô thị tăng trưởng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu, đô thị thông minh, khai thác không gian xây dựng ngầm đô thị... và các yêu cầu thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội, phát triển đô thị và nông thôn trên địa bàn Thủ đô.

Đ/c Đào Duy Hưng – Viện Phó Viện quy hoạch xây dựng Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Mục tiêu lập điều chỉnh Quy hoạch nhằm phát triển Thủ đô Hà Nội là Thành phố “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại”; trở thành trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước; hội nhập quốc tế sâu rộng, có sức cạnh tranh cao với khu vực và thế giới, phấn đấu phát triển ngang tầm Thủ đô các nước phát triển trong khu vực... Hiện thực hóa các định hướng chiến lược lâu dài, đáp ứng những yêu cầu mới, phù hợp với chủ trương, chỉ đạo của Trung ương và Thành phố. Xây dựng Thủ đô có tổng thể không gian phát triển năng động, hòa nhập, khai thác các giá trị tiềm năng của vùng địa lý cảnh quan tự nhiên, tiềm năng về tri thức – công nghệ và lịch sử, văn hóa truyền thống. Nghiên cứu đề xuất các giải pháp quy hoạch nhằm cụ thể các định hướng phát triển Thủ đô theo mô hình đô thị thông minh, thành phố sáng tạo, phát triển xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu. Kế thừa mô hình cấu trúc phát triển, các định hướng chiến lược của Quy hoạch chung tại QHC2011. Là căn cứ khoa học và công cụ pháp lý quan trọng đến quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng, quản lý đầu tư xây dựng và hoạch định chính sách, kiến tạo động lực phát triển trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Làm cơ sở để quản lý quy hoạch, xây dựng chính sách phát triển Thủ đô Hà Nội và triển khai tiếp công tác đầu tư xây dựng theo quy hoạch.

Đại biểu dự hội nghị đóng góp ý kiến

Phạm vi lập Quy hoạch gồm toàn bộ diện tích theo địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội  là 30 đơn vị hành chính cấp huyện, trong đó có 12 quận, 17 huyện và 01 thị xã. Quy mô diện tích tự nhiên khoảng 3.358,6 km2. Về dân số, tổng dân số theo Niên giám Thống kê Thành phố năm 2020 là 8.246,5 nghìn người. Thành phố phấn đấu đến hết quý II/2023 hoàn thành nghiên cứu điều chỉnh tổng thể QHCXD Thủ đô, trình Bộ xây dựng thẩm định.

Đ/c Nguyễn Anh – UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Anh – UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện cơ bản nhất trí với những nội dung được nêu tại hội nghị. Để triển khai thực hiện lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn huyện đảm bảo sâu rộng, tiến độ, đúng quy định, đồng chí giao phòng Quản lý đô thị huyện phối hợp với Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, phiếu lấy ý kiến để bàn giao cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức triển khai lấy ý kiến và tổng hợp kết quả theo chỉ đạo. Thời gian lấy ý kiến đối với các cá nhân là 30 ngày; đối với các tổ chức là 15 ngày. Đề nghị các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện chỉ đạo các đồng chí cán bộ tham gia góp ý bằng văn bản; tổ chức niêm yết công khai hồ sơ Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch trên trang web Cổng thông tin điện tử, tại Bộ phận Một cửa huyện và triển khai lấy ý kiến các cá nhân, tổ chức đến thực hiện giao dịch hành chính tại huyện. Thực hiện tuyên truyền về Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên hệ thống Đài truyền thanh từ huyện đến cơ sở để người dân biết và tham gia đóng góp ý kiến.

Đối với các xã, thị trấn, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị các đơn vị niêm yết công khai hồ sơ nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính, đồng thời tổ chức lấy ý kiến Đảng ủy, tập thể UBND, MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể và quần chúng nhân dân theo quy định.

Để việc lập Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 liên quan đến địa bàn huyện đảm bảo phù hợp, đáp ứng yêu cầu phát triển, lãnh đạo UBND huyện cũng lưu ý phòng Quản lý đô thị huyện chủ động rà soát quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, quy hoạch các phân khu đô thị và tổ chức làm việc với các Sở, ngành để nhận định rõ những tồn đọng, bất cập trong phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, hạ tầng kinh tế, từ đó thống nhất giải pháp khắc phục.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, Đơn vị tư vấn lập Quy hoạch phối hợp chặt chẽ với huyện; tiếp tục hỗ trợ giải quyết những vướng mắc, tạo điều kiện cho huyện Hoài Đức phát triển đồng bộ, hoàn chỉnh theo Đồ án Quy hoạch./.

Phượng Nguyễn

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh