Quy hoạch - đô thị

THÔNG BÁO: Lấy ý kiến đối với Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050
Ngày đăng 21/07/2022 | 14:50  | View count: 239

Thực hiện Thông báo số 300/TB-VP ngày 01/7/2022 của Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội và Văn bản số 1433/VQH-KHTC ngày 04/7/2022 của Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội về việc tổ chức xin ý kiến cộng đồng dân cư cho Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, ngày 21/7/2022, UBND huyện Hoài Đức ban hành Thông báo số 2734/TB-UBND về việc tổ chức lấy ý kiến đối với Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050( Xem thông báo). Cụ thể như sau:

1. Nội dung lấy ý kiến: Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

2. Thời gian : Từ ngày 22/7/2022 đến ngày 22/8/2022 (30 ngày).

3. Đối tượng: Các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện Hoài Đức.

4. Nơi tiếp nhận ý kiến: Phòng Quản lý đô thị huyện Hoài Đức (Địa chì: Số 125, đường 422, thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội; Email: pqldt_hoaiduc@hanoi.gov.vn).

UBND huyện trân trọng thông báo để các cơ quan, tổ chức, cá nhân biết và tham gia đóng góp ý kiến./.

 

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh