Quy hoạch - đô thị

THÔNG BÁO: Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Ngày đăng 10/06/2022 | 16:11  | View count: 44

UBND huyện đăng tải Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản ngày 10/6/2022 của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện để các cơ quan, đơn vị biết; các tổ chức đấu giá tài sản được biết và thực hiện các bước tiếp theo.

Trân trọng thông báo./. (xem chi tiết thông báo)

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh