Quy hoạch - đô thị

THÔNG BÁO: về việc tổ chức lựa chọn đấu giá tài sản
Ngày đăng 15/06/2022 | 16:05  | View count: 179

UBND huyện đăng tải Thông báo số 640/TB-TTPTQĐ ngày 15/6/2022 của trung tâm Phát triển quỹ đất huyện về việc tổ chức lựa chọn đấu giá tài sản. Theo đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất  ở đối với 15 thửa đất thuộc dự án Hạ tầng kỹ thuật đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Kim Chung - khu X2 (Đống Sành), huyện Hoài Đức.

Trân trọng thông báo để các tổ chức đấu giá tài sản biết và tham gia thực hiện./.(xem chi tiết)

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh