Quy hoạch - đô thị

THÔNG BÁO: CÔNG KHAI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG THÁNG 03/2022 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN
Ngày đăng 31/03/2022 | 16:14  | View count: 253

      Thực hiện quy định tại Điều 55 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chỉnh phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng quy định việc "công khai giấy phép xây dựng".

     UBND huyện Hoài Đức thông báo công khai giấy phép xây dựng tháng 03 năm 2022 để các  cơ quan, đơn vị và các hộ xây dựng được biết./.

     Danh sách cụ thể như sau:

1. Giấy phép số 60/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Bà Bùi Thị Yến; Ông Nguyễn Văn Đáp và vợ là bà Nguyễn Thị Phương; ông Bùi Hữu Tiến và vợ là Nguyễn Thị Chiến(Xem tại đây)

2. Giấy phép số 61/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Hộ ông Nguyễn Đức Khoa (Xem tại đây)

3. Giấy phép số 62/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Ông Khuất Việt Phú(Xem tại đây)

4. Giấy phép số 63/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Ông Phạm Văn Nhã và bà Lê Thị Bảy  (Xem tại đây)

5. Giấy phép số 64/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Bà Trần Thị Gái (Xem tại đây)

6. Giấy phép số 65/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Hộ ông Nguyễn Hữu Quy(Xem tại đây)

7. Giấy phép số 66/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Bà Lê Thị Hợp (Xem tại đây)

8. Giấy phép số 67/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Ông Nguyễn Quang Thăng (Xem tại đây)

9. Giấy phép số 68/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Ông Vũ Văn Đồng  (Xem tại đây)

10. Giấy phép số 69/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Ông Nguyễn Văn Đức và bà Trần Thị Thúy  (Xem tại đây)

11. Giấy phép số 70/GPXD:V/v cấp giấy phép xây dựng cho Ông Nguyễn Sỹ Dụng (Xem tại đây)

12. Giấy phép số 71/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Ông Nguyễn Nhân Nghĩa; bà Nguyễn Thị Thu Hằng (Xem tại đây)

13. Giấy phép số 76/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Ông Trần Văn Hiểu và bà Trần Thị Phương Thúy (Xem tại đây)

14. Giấy phép số 77/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Hộ ông Lê Đức Vân (Xem tại đây)

15. Giấy phép số 78/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Hộ ông Nguyễn Mạnh Chiểu(Xem tại đây)

16. Giấy phép số 79/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Hộ ông Hoàng Văn Tuấn (Xem tại đây)

17.Giấy phép số 80/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Ông Nguyễn Sỹ Duyên  (Xem tại đây)

18. Giấy phép số 81/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Ông Nguyễn Hữu Khương   (Xem tại đây)

19. Giấy phép số 82/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Ông Nguyễn Kim Thủy (Xem tại đây)

20. Giấy phép số 85/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho ông Ngô Văn Thắng và bà Chu Thị Loan (Xem tại đây)

21. Giấy phép số 86/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Ông Võ Xuân Nam và bà Lý Thị Chi (Xem tại đây)

22. Giấy phép số 89/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Ông Nguyễn Duy Hưng và bà Nguyễn Thị Phong(Xem tại đây)

23. Giấy phép số 90/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Ông Nguyễn Duy Hưng và bà Nguyễn Thị Phong (Xem tại đây)

24. Giấy phép số 91/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Ông Dương Việt Cường; bà Đỗ Thị Xuyên (Xem tại đây)

25. Giấy phép số 92/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Ông Nguyễn Thế Đề (Xem tại đây)

26. Giấy phép số 93/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Hộ ông Đặng Văn Long  (Xem tại đây)

27. Giấy phép số 94/GPXD:V/v cấp giấy phép xây dựng cho Ông Nguyễn Quý Tuệ và bà Nguyễn Thị Kim Dung   (Xem tại đây)

28. Giấy phép số 95/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Hộ bà Đinh Thị Bích (Xem tại đây)

29. Giấy phép số 96/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Bà Hoàng Thị Loan   (Xem tại đây)

30. Giấy phép số 97/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Bà Dương Thị Hằng   (Xem tại đây)

31. Giấy phép số 98/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Hộ ông Ngô Văn Khắc (Xem tại đây)

32. Giấy phép số 99/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Hộ ông Nguyễn Trọng Toàn (Xem tại đây)

33.Giấy phép số 100/GPXD: Ông Nguyễn Duy Hoán và bà Trương Thị Vui (Xem tại đây)

34. Giấy phép số 101/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Ông Nguyễn Viết Bắc và bà Tống Thị Hòa   (Xem tại đây)

35. Giấy phép số 102/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Hộ ông Bùi Ngọc Thanh (Xem tại đây)

36. Giấy phép số 103/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Ông Vũ Duy Quang (Xem tại đây)

37. Giấy phép số 104/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Ông Phan Trọng Thơm và bà Nguyễn Thị Nhiễu (Xem tại đây)

38. Giấy phép số 105/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Ông Phạm Văn Nam và bà Nguyễn Thị Thúy (Xem tại đây)

39. Giấy phép số 106/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Ông Nguyễn Trọng Lăng và bà Nguyễn Thị Hằng (Xem tại đây)

40. Giấy phép số 107/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Hộ ông Nguyễn Hữu Mỵ (Xem tại đây)

41. Giấy phép số 108/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Ông Đỗ Văn Thảo và bà Trần Thị Thao (Xem tại đây)

42. Giấy phép số 110/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Ông Nguyễn Văn Phong   (Xem tại đây)

43. Giấy phép số 111/GPXD:V/v cấp giấy phép xây dựng cho Ông Đoàn Khắc Việt và bà Nguyễn Thị Nga (Xem tại đây)

44. Giấy phép số 112/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Hộ bà Trần Thị Điệp  (Xem tại đây)

45. Giấy phép số 113/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Bà Vũ Thị Thu Thảo (Xem tại đây)

46. Giấy phép số 114/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Hộ Nguyễn Văn Tiến và bà Ngô Thị Thúy (Xem tại đây)

47. Giấy phép số 115/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Hộ ông Đỗ Phú Thủ, hộ ông Đỗ Phú Đức  (Xem tại đây)

48. Giấy phép số 116/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Ông Bùi Hữu Sơn   (Xem tại đây)

Trân trọng thông báo./.

 

 

 

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh