Quy hoạch - đô thị

THÔNG BÁO: CÔNG KHAI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG THÁNG 02/2022 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN
Ngày đăng 28/02/2022 | 16:35  | View count: 398

Thực hiện quy định tại Điều 55 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chỉnh phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng quy định việc "công khai giấy phép xây dựng".

     UBND huyện Hoài Đức thông báo công khai giấy phép xây dựng tháng 02 năm 2022 để các  cơ quan, đơn vị và các hộ xây dựng được biết./.

     Danh sách cụ thể như sau:

1. Giấy phép số 41/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Ông Giang Học Phi và Nguyễn Thị Ngọc Anh - thị trấn Trạm Trôi (Xem tại đây)

2. Giấy phép số 44/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Ông Phạm Mạnh Dũng   (Xem tại đây)

3. Giấy phép số 47/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Bà Phạm Thị Lành   (Xem tại đây)

4. Giấy phép số 48/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Ông Nguyễn Văn Quân   (Xem tại đây)

5. Giấy phép số 49/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Ông Lại Ngọc Diệp và bà Dương Thị Huyền   (Xem tại đây)

6. Giấy phép số 50/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Bà Nguyễn Thị Quý và ông Vương Quốc Chí; bà Vương Thị Dịu   (Xem tại đây)

7. Giấy phép số 51/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Bà Nguyễn Thị Phương Hoa   (Xem tại đây)

8. Giấy phép số 52/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Ông Bùi Doãn Dân     (Xem tại đây)

9. Giấy phép số 53/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Ông Nguyễn Xuân Hòe và bà Phạm Thị Chinh   (Xem tại đây)

10. Giấy phép số 54/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Công ty TNHH Minh Lộc     (Xem tại đây)

11. Giấy phép số 55/GPXD:V/v cấp giấy phép xây dựng cho Ông Trần Văn Cường và bà Lê Thị Kim Nguyệt     (Xem tại đây)

12. Giấy phép số 56/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho bà Nguyễn Thị Hoa    (Xem tại đây)

13. Giấy phép số 57/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Ông Nguyễn Huy Lộc  (Xem tại đây)

14. Giấy phép số 58/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Ông Nguyễn Văn Vụ và bà Lưu Thị Quyên (Xem tại đây)

15. Giấy phép số 43/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho bà Hoàng Thị Thúy Hằng  (Xem tại đây)

16. Giấy phép số 59/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho Hộ bà Lê Thị Mai Hoa   (Xem tại đây)

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh