Quy hoạch - đô thị

THÔNG BÁO: CÔNG KHAI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG THÁNG 7 NĂM 2021
Ngày đăng 31/07/2021 | 14:44  | View count: 318

Thực hiện quy định tại Điều 55 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chỉnh phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng quy định việc "công khai giấy phép xây dựng".

UBND huyện Hoài Đức thông báo công khai giấy phép xây dựng tháng 7 năm 2021 để các  cơ quan, đơn vị và các hộ xây dựng được biết./.

Danh sách cụ thể như sau:

1. Giấy phép số 231/GPXD: V/v cấp Giấy phép xây dựng cho ông Phạm Mạnh Hùng và bà Nguyễn Thị Yến - Thị trấn Trạm Trôi (Xem tại đây)

2. Giấy phép số 232/GPXD: V/v cấp Giấy phép xây dựng cho ông Nguyễn Văn Hải - Thị trấn Trạm Trôi (Xem tại đây)

3. Giấy phép 233/GPXD: V/v cấp Giấy phép xây dựng cho ông Đặng Tài Đức và ông Đặng tài Dũng - Thị trấn Trạm Trôi  (Xem tại đây)

4. Giấy phép 234/GPXD: V/v cấp Giấy phép xây dựng cho ông Phạm Tuấn Việt - xã Đức Giang  (Xem tại đây)

5. Giấy phép 236/GPXD: V/v cấp Giấy phép xây dựng cho hộ bà Nguyễn Thị Dung, hộ ông Nguyễn Hữu Tuấn - xã La Phù  (Xem tại đây)

6. Giấy phép 237/GPXD: V/v cấp Giấy phép xây dựng cho hộ hộ ông Nguyễn Viết Hưng - xã An Khánh  (Xem tại đây)

7. Giấy phép 238/GPXD: V/v cấp Giấy phép xây dựng cho hộ ông Vũ Đình Khương và bà Nguyễn Thị Quyên  (Xem tại đây)

8. Giấy phép 240/GPXD: V/v cấp Giấy phép đào hè đường phục vụ thi công Công trình xây dựng mới các TBA trên địa bàn các xã Minh Khai, Song Phương, Cát Quế huyện Hoài Đức năm 2021  (Xem tại đây)

9. Giấy phép 241/GPXD: V/v cấp Giấy phép xây dựng cho ông Nguyễn Văn Sơn - xã An Khánh  (Xem tại đây)

10. Giấy phép 242/GPXD:  V/v cấp Giấy phép xây dựng cho bà Bùi Thị Thu Huyền - xã An Khánh  (Xem tại đây)

11. Giấy phép 244/GPXD: V/v cấp Giấy phép xây dựng cho ông Nguyễn Hoàng Cung và bà Phạm Thị Năm - thị trấn Trạm Trôi  (Xem tại đây)

12. Giấy phép 245/GPXD: V/v cấp Giấy phép xây dựng cho ông Phạm Quốc Việt và bà Vũ Thị Thùy Phương - Thị trấn Trạm Trôi  (Xem tại đây)

13. Giấy phép 246/GPXD: V/v cấp Giấy phép xây dựng cho ông Đỗ Văn Chung - Thị trấn Trạm Trôi  (Xem tại đây)

14. Giấy phép 247/GPXD: V/v cấp Giấy phép xây dựng cho ông Lê Quang Đông - xã An Khánh  (Xem tại đây)

15. Giấy phép 248/GPXD: V/v cấp Giấy phép xây dựng cho ông Đồng Văn Thức và bà Đỗ Thị Thu Hà- xã An Khánh  (Xem tại đây)

16. Giấy phép 249/GPXD: V/v cấp Giấy phép xây dựng cho hộ bà Sỹ Thị Hằng - xã An Khánh  (Xem tại đây)

17. Giấy phép 250/GPXD: V/v cấp Giấy phép xây dựng cho hộ ông Nguyễn Danh Cùng và bà Lộ Thị Vui - xã An Khánh  (Xem tại đây)

Trân trọng thông báo./.

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh