Quy hoạch - đô thị

THÔNG BÁO: CÔNG KHAI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG THÁNG 6 NĂM 2021
Ngày đăng 30/06/2021 | 09:47  | View count: 569

Thực hiện quy định tại Điều 55 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chỉnh phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng quy định việc "công khai giấy phép xây dựng".

UBND huyện Hoài Đức thông báo công khai giấy phép xây dựng tháng 6 năm 2021 để các  cơ quan, đơn vị và các hộ xây dựng được biết./.

Danh sách cụ thể như sau:

1. Giấy phép số 195/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho ông Nguyễn Văn Cự (Xem tại đây)

2. Giấy phép số 196/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho ông Trần Văn Đức và bà Nguyễn Thị Thúy Vinh (Xem tại đây)

3. Giấy phép số 197/GPXD: Giấy phép xây dựng cấp cho bà Lê Thị Huệ (Xem tại đây)

4. Giấy phép số 198/GPXD: Giấy phép xây dựng cấp cho ông Nguyễn Thế Hành (Xem tại đây)

5. Giấy phép số 201/GPXD: V/v cấp phép xây dựng cho ông Trần Văn Cường và bà Nguyễn Thị Thảo (Xem tại đây)

6. Giấy phép số 202/GPXD: V/v cấp phép xây dựng cho hộ bà Nguyễn Thị Liên (Xem tại đây)

7. Giấy phép số 203/GPXD: V/v cấp phép xây dựng cho hộ bà Nguyễn Thị Liên (Xem tại đây)

8. Giấy phép số 204/GPXD: V/v cấp phép xây dựng cho ông Đặng Việt Hùng (Xem tại đây)

9. Giấy phép số 205/GPXD: V/v cấp phép xây dựng cho Công ty cổ phần SAVIVA (Xem tại đây)

10. Giấy phép số 206/GPXD: V/v cấp phép xây dựng cho ông Nguyễn Phí Hiếu và bà Phí Thị Nguyệt (Xem tại đây)

11. Giấy phép số 207/GPXD: V/v cấp phép xây dựng cho ông Đỗ Văn Cường và bà Đỗ Thị Dung (Xem tại đây)

12. Giấy phép số 209/GPXD: V/v cấp phép xây dựng cho ông Trần Thọ và bà Trần Thị Thịnh (Xem tại đây)

13. Giấy phép số 210/GPXD: V/v cấp phép xây dựng cho ông Trần Thọ và bà Trần Thị Thịnh (Xem tại đây)

14. Giấy phép số 211/GPXD: V/v cấp phép xây dựng cho ông Lê Đình Tiên (Xem tại đây)

15. Giấy phép số 212/GPXD: V/v cấp phép xây dựng cho ông Nguyễn Đình Quang (Xem tại đây)

16. Giấy phép số 213/GPXD: V/v cấp phép xây dựng cho bà Trịnh Thị Minh Thư (Xem tại đây)

17. Giấy phép số 214/GPXD: V/v cấp phép xây dựng cho ông Nguyễn Bá Thuận- do bà Nguyễn Thị Vân đại diện hộ (Xem tại đây)

18. Giấy phép số 215/GPXD: V/v cấp phép xây dựng cho ông Nguyễn Bá Thuận- do bà Nguyễn Thị Vân đại diện hộ (Xem tại đây)

19. Giấy phép số 216/GPXD: V/v cấp phép xây dựng cho hộ ông Lưu Đại Bình (Xem tại đây)

20. Giấy phép số 217/GPXD: V/v cấp phép xây dựng cho hộ ông Nguyễn Thế Nhiên (Xem tại đây)

21. Giấy phép số 221/GPXD: V/v cấp Giấp phép xây dựng cho ông Vũ Mạnh Hải và bà Lê Thị An (Xem tại đây)

22. Giấy phép số 222/GPXD: V/v cấp Giấp phép xây dựng cho hộ ông Nguyễn Văn Liêm (Xem tại đây)

23. Giấy phép số 223/GPXD: V/v cấp Giấp phép xây dựng cho bà Nguyễn Thị Thanh (Xem tại đây)

24. Giấy phép số 224/GPXD: V/v cấp Giấp phép xây dựng cho ông Nguyễn Văn Tuấn (Xem tại đây)

25. Giấy phép số 226/GPXD: V/v cấp Giấy phép xây dựng cho hộ ông Đặng Quang Vượng và bà Võ Thị Tú Oanh (Xem tại đây)

26. Giấy phép số 228/GPXD: V/v cấp Giấy phép xây dựng cho hộ ông Nguyễn Danh Hồng (Xem tại đây)

27. Giấy phép số 229/GPXD: V/v cấp Giấy phép xây dựng cho hộ ông Ngô Văn Xuân và bà Phi Thị Xuân (Xem tại đây)

28. Giấy phép số 230/GPXD: V/v cấp Giấy phép xây dựng cho hộ ông Nguyễn Kim Sơn và bà Đình Thị Xuân (Xem tại đây)

Trân trọng thông báo./.

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh