Quy hoạch - đô thị

THÔNG BÁO: CÔNG KHAI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG THÁNG 5 NĂM 2021
Ngày đăng 30/05/2021 | 09:00  | View count: 128

Thực hiện quy định tại Điều 55 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chỉnh phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng quy định việc "công khai giấy phép xây dựng".

UBND huyện Hoài Đức thông báo công khai giấy phép xây dựng tháng 5 năm 2021 để các  cơ quan, đơn vị và các hộ xây dựng được biết./.

Danh sách cụ thể như sau:

1. Giấy phép số 146/GPXD: V/v cấp GPXD cho ông Phạm Đình Chiến và bà Nguyễn Thị Quyên (Xem tại đây)

2. Giấy phép số 147/GPXD: V/v cấp GPXD cho hộ bà Phạm Thị Lý (Xem tại đây)

3. Giấy phép số 148/GPXD: V/v cấp GPXD cho hộ ông Nguyễn Trí Mão (Xem tại đây)

4. Giấy phép số 149/GPXD: V/v cấp GPXD cho hộ ông Vương Văn Hải Thùy và bà Nguyễn Thị Dậu (Xem tại đây)

5. Giấy phép số 150/GPXD: V/v cấp GPXD cho hộ ông Vương Văn Thú (Xem tại đây)

6. Giấy phép số 151/GPXD: V/v cấp GPXD cho hộ ông Lê Văn Hẫn (Xem tại đây)

7. Giấy phép số 152/GPXD: V/v cấp GPXD cho hộ ông Nguyễn Thế Thể (Xem tại đây)

8. Giấy phép số 153/GPXD: V/v cấp GPXD cho hộ ông Nguyễn Thế Thức (Xem tại đây)

9. Giấy phép số 154/GPXD: V/v cấp GPXD cho hộ ông Nguyễn Thế Thuận (Xem tại đây)

10. Giấy phép số 155/GPXD: V/v cấp GPXD cho hộ ông Bùi Xuân Tiến (Xem tại đây)

11. Giấy phép số 157/GPXD: V/v cấp GPXD cho hộ ông Lê Văn Mạch và Lê Văn Khuê (Xem tại đây)

12. Giấy phép số 159/GPXD: V/v cấp GPXD cho hộ ông Bùi Đỗ Kiên (ông Bùi Anh Tuấn đại diện hộ) (Xem tại đây)

13. Giấy phép số 160/GPXD: V/v cấp GPXD cho ông Ngô Duy Tuấn và bà Nguyễn Thị Kim Loan (Xem tại đây)

14. Giấy phép số 161/GPXD: V/v cấp GPXD cho ông Nguyễn Tiến Lưu và bà Nguyễn Thị Thành (Xem tại đây)

15. Giấy phép số 162/GPXD: V/v cấp GPXD cho ông Ngô Duy Tuấn và bà Nguyễn Thị Kim Loan (Xem tại đây)

16. Giấy phép số 163/GPXD: V/v cấp GPXD cho hộ ông Nguyễn Viết Hướng (Xem tại đây)

17. Giấy phép số 164/GPXD: V/v cấp GPXD cho hộ bà Nguyễn Thị Kim Loan (Xem tại đây)

18. Giấy phép số 167/GPXD: V/v cấp GPXD cho ông Phạm Đình Đông và bà Lương Thị Kim Cúc (Xem tại đây)

19. Giấy phép số 168/GPXD: V/v cấp GPXD cho ông Lê Văn Hào và hộ ông Lê Văn Toan (Xem tại đây)

20. Giấy phép số 169/GPXD: V/v cấp GPXD cho ông Nguyễn Văn Dương (Xem tại đây)

21. Giấy phép số 170/GPXD: V/v cấp GPXD cho bà Bùi Thị Liên (Xem tại đây)

22. Giấy phép số 171/GPXD: V/v cấp GPXD cho ông Lê Văn Lực và bà Lê Thị Trang (Xem tại đây)

23. Giấy phép số 172/GPXD: V/v cấp GPXD cho hộ ông Nguyễn Tiến Luận, Nguyễn Quang Cường, Nguyễn Văn Ứng, Nguyễn Tiến Vũ (Xem tại đây)

24. Giấy phép số 173/GPXD: V/v cấp GPXD cho hộ ông Bùi Trung Sức (Xem tại đây)

25. Giấy phép số 176/GPXD: V/v cấp GPXD cho hộ ông Nguyễn Viết Dung (Xem tại đây)

26. Giấy phép số 177/GPXD:  V/v cấp GPXD cho hộ bà Lưu Thị Kim Ngọc (ông Nguyễn Văn Dũng đại diện hộ), hộ ông Lê Văn Chiến, Lê Văn Khôi (Xem tại đây)

27. Giấy phép số 178/GPXD: V/v cấp GPXD cho bà Lê Mai Linh (Xem tại đây)

28. Giấy phép số 179/GPXD: V/v cấp GPXD cho ông (bà) Phạm Thị Minh Yến, Nguyễn Bá Thi, Phan Văn Cương (bà Nguyễn Thị Hậu đại diện hộ), Nguyễn Thị Năm (ông Nguyễn Văn Vinh đại diện hộ) (Xem tại đây)

29. Giấy phép số 180/GPXD: V/v cấp GPXD cho ông Bùi Quang Sào (Xem tại đây)

30. Giấy phép số 181/GPXD: V/v cấp GPXD cho hộ ông Nguyễn Thế Tuấn và bà Lê Thị Hoa (Xem tại đây)

31. Giấy phép số 182/GPXD: V/v cấp GPXD cho ông Bùi Văn Quang (Xem tại đây)

32. Giấy phép số 183/GPXD: V/v cấp GPXD cho hộ ông Nguyễn Văn Dự (Xem tại đây)

33. Giấy phép số 184/GPXD: V/v cấp GPXD cho ông Đoàn Nhân Đạo (Xem tại đây)

34. Giấy phép số 185/GPXD: V/v cấp GPXD cho hộ ông Lê Quang Mịch (Xem tại đây)

35. Giấy phép số 186/GPXD: V/v cấp GPXD cho bà Nguyễn Thị Vượng (Xem tại đây)

36. Giấy phép số 187/GPXD: V/v cấp GPXD cho bà Nguyễn Thị Nga (Xem tại đây)

37. Giấy phép số 189/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng của hộ ông Nguyễn Thế Thuận (Xem tại đây)

38. Giấy phép số 190/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho bà Trần Thị Thực (Xem tại đây)

39. Giấy phép số 191/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho ông Bùi Quang Trung (Xem tại đây)

40. Giấy phép số 192/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho ông Nguyễn Duy Toàn (Xem tại đây)

41. Giấy phép số 193/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng cho ông Hoàng Văn Hào (Xem tại đây)

42. Giấy phép số 194/GPXD: V/v cấp giấy phép xây dựng có thời hạn cho ông Bùi Đình Tuyển và bà Vũ Thị Kim Thủy (Xem tại đây)

Trân trọng thông báo./.

 

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh