Quy hoạch - đô thị

THÔNG BÁO: Tổ chức mời đấu giá quyền sử dụng đất ở tại vị trí X1 - Khu Bờ Đầm xã Lại Yên, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội
Ngày đăng 12/06/2020 | 16:36  | View count: 2660

UBND huyện đăng tải Thông báo số 832/TB-TTPTQĐ ngày 11/6/2020 của Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Hoài Đức về việc mời tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất ở tại vị trí X1 - Khu Bờ Đầm xã Lại Yên, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội để các đơn vị, tổ chức tham gia đấu giá biết và thực hiện./.

THÔNG BÁO 832-TTPTQĐ

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh