Quy hoạch - đô thị

Quyết định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Hoài Đức
Ngày đăng 13/03/2020 | 10:18  | View count: 2475

UBND huyện đăng tải Quyết định số 3487/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc Phê duyệt iều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Hoài Đức để các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn được biết./.

QUYẾT ĐỊNH 3487-2019

ĐIỂU ĐỒ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh