Quy hoạch - đô thị

THÔNG BÁO: Về việc mời Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất ở trên địa bàn xã Đông La, huyện Hoài Đức
Ngày đăng 19/12/2019 | 10:00  | View count: 1501

UBND huyện đăng tải Thông báo số 1778/TB-TTPTQĐ ngày 19/12/2019 của Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Hoài Đức về việc mời Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 87 thửa đất tại vị trí X2 và 61 thửa đất tại vị trí X3 trên địa bàn xã Đông La, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội để các đơn vị tổ chức đấu giá tài sản nộp hồ sơ tham gia tổ chức đấu giá./.

THÔNG BÁO 1778-2019

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh