Quy hoạch, Xây dựng đô thị

THÔNG BÁO: Quá trình triển khai Dự án đấu giá QSD đất khu Cầu Nề, xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức
Ngày đăng 21/05/2021 | 13:43

UBND huyện đăng tải Báo cáo số 520/BC-PTQĐ ngày 21/5/2021 của Trung Tâm Phát triển quỹ đất huyện Hoài Đức về viêc báo cáo Quá trình triển khai Dự án đấu giá QSD đất khu Cầu Nề, xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức để các cơ quan, đơn vị và nhân dân được biết./.

BÁO CÁO 520-PTQĐ