Quy hoạch, Xây dựng đô thị

THÔNG BÁO: Về việc mời Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội
Ngày đăng 24/07/2020 | 10:37

UBND huyện Hoài Đức đăng tải Thông báo số 1003/TB-TTPTQĐ ngày 23/7/2020 của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hoài Đức về việc mời Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội để các đơn vị, tổ chức biết và nộp hồ sơ tham gia đấu giá./.

THÔNG BÁO 1003-PTQĐ