Quy hoạch, Xây dựng đô thị

Thông báo về việc mời Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất ở
Ngày đăng 02/11/2018 | 08:49

Thông báo về việc mời Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất ở trên địa bàn xã Minh Khai

Thông báo về việc mời Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá  quyền sử dụng đất ở đối với 178 thửa đất thuộc 10 lô đất (từ LK-01 đến LK-10) trên địa bàn xã Minh Khai-vị trí X3, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội./.

TB 1523 ngày 02/11/2018(tải file tại đây).