Quy hoạch, Xây dựng đô thị

Tài liệu xây dựng - Phòng chống lụt bão năm 2019

Ngày đăng 22/07/2019 | 02:02 PM
UBND huyện đăng tải các tài liệu xây dựng phòng chống lụt bão năm 2019 của Bộ xây dựng để các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị...

Thông báo về việc mời Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất ở

Ngày đăng 02/11/2018 | 08:49 AM
Thông báo về việc mời Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất ở trên địa bàn xã Minh Khai

Hà Nội: Phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị GS, tỷ lệ 1/5000 tại một số quận, huyện

Ngày đăng 30/11/2017 | 04:57 PM
HNP - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã ký ban hành Quyết định số 3976/QĐ-UBND ngày 13/8/2015, về việc Phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị GS, tỷ lệ 1/5000 tại các quận: Bắc Từ...

Phê duyệt quy hoạch phân khu đô thị S2 tại một số xã thuộc huyện Hoài Đức, Từ Liêm và Đan Phượng

Ngày đăng 30/11/2017 | 05:08 PM
HNP - Ngày 16/1/2014, UBND TP đã ban hành Quyết định số 405/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị S2, tỷ lệ 1/5.000, địa điểm thuộc các xã Đức Thượng, Minh Khai, Dương Liễu, Cát Quế,...

Phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị S3, tỷ lệ 1/5000

Ngày đăng 30/11/2017 | 05:11 PM
HNP - Ngày 15/8/2013, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thế Thảo đã ký ban hành Quyết định số 4874/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị S3, tỷ lệ 1/5000.

Phê duyệt quy hoạch phân khu đô thị S4, tỷ lệ 1/5000

Ngày đăng 30/11/2017 | 05:13 PM
HNP - Ngày 16/7/2013, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 4324/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị S4, tỷ lệ 1/5000 do Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội lập.