Quy hoạch - đô thị

THÔNG BÁO: CÔNG KHAI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG THÁNG 04/2022 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

Ngày đăng 30/04/2022 | 03:04 PM  | View count: 85
      Thực hiện quy định tại Điều 55 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chỉnh phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý đầu tư xây...

Hoài Đức cần tập trung cao độ để hoàn thành mục tiêu trở thành quận vào năm 2024

Ngày đăng 21/04/2022 | 08:30 AM  | View count: 365
Chiều 20/4, đồng chí Vũ Đức Bảo-Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, Phó Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng, phát triển 5 huyện thành...

THÔNG BÁO: CÔNG KHAI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG THÁNG 03/2022 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

Ngày đăng 31/03/2022 | 04:14 PM  | View count: 253
      Thực hiện quy định tại Điều 55 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chỉnh phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý đầu tư...

THÔNG BÁO: CÔNG KHAI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG THÁNG 02/2022 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

Ngày đăng 28/02/2022 | 04:35 PM  | View count: 327
Thực hiện quy định tại Điều 55 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chỉnh phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng quy định việc...

THÔNG BÁO: CÔNG KHAI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG THÁNG 01/2022 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

Ngày đăng 30/01/2022 | 03:48 PM  | View count: 164
Thực hiện quy định tại Điều 55 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chỉnh phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng quy định việc...

Đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền – Phó Chủ tịch UBND Thành phố làm việc với huyện Hoài Đức về tiến độ thực hiện Đề án đầu tư, xây dựng huyện thành Quận

Ngày đăng 20/01/2022 | 03:00 PM  | View count: 680
Sáng 20/01, đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền – Phó Chủ tịch UBND Thành phố làm việc với huyện Hoài Đức về tiến độ thực hiện Đề án đầu tư,...

THÔNG BÁO: Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Hoài Đức

Ngày đăng 15/01/2022 | 01:57 PM  | View count: 220
Căn cứ Quyết định số 188/QĐ-UBND ngày 14/01/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Hoài Đức. Ngày...

THÔNG BÁO: Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích do UBND xã Yên Sở quản lý

Ngày đăng 11/01/2022 | 05:05 PM  | View count: 348
UBND huyện đăng tải Thông báo số 18/TB-UBND ngày 08/01/2022 của UBND xã Yên Sở về việc mời tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất nông nghiệp sử dụng...

THÔNG BÁO: Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất nông nghiệp dử dụng vào mục đích công ích do UBND xã Tiền Yên quản lý

Ngày đăng 07/01/2022 | 05:49 PM  | View count: 354
UBND huyện đăng tải Thông báo số 18/TB-UBND ngày 06/01/2022 của UBND xã Tiền Yên về việc mời tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất nông nghiệp sử dụng...

Hoài Đức dự hội nghị giao ban BCĐ xây dựng, phát triển 05 huyện thành Quận của Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 24/12/2021 | 03:00 PM  | View count: 874
Sáng 24/12, BCĐ xây dựng, phát triển 05 huyện thành Quận của Thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến với các địa phương dưới sự...

THÔNG BÁO: CÔNG KHAI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG THÁNG 11 NĂM 2021

Ngày đăng 01/12/2021 | 08:49 AM  | View count: 288
Thực hiện quy định tại Điều 55 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chỉnh phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng quy định việc...

THÔNG BÁO: CÔNG KHAI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG THÁNG 10 NĂM 2021

Ngày đăng 01/11/2021 | 04:36 PM  | View count: 234
     Thực hiện quy định tại Điều 55 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chỉnh phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng quy...

THÔNG BÁO: lấy ý kiến nhân dân về danh mục công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Hoài Đức

Ngày đăng 22/10/2021 | 01:58 PM  | View count: 417
Thực hiện Văn bản số 7453/STNMT-CCQLĐĐ ngày 08/10/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2022; danh mục thu hồi đất, chuyển...

Hội nghị công bố quyết định phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến đường liên khu vực 6 ( đoạn từ đường liên khu vực 1 đến đường vành đai 3,5) tỷ lệ 1/500 trên địa bàn huyện Hoài Đức

Ngày đăng 02/10/2021 | 03:30 PM  | View count: 1093
Sáng 02/10 , UBND huyện tổ chức hội nghị công bố Quyết định phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến đường Liên khu vực 6 (đoạn từ đường Liên khu vực 1 đến đường...

THÔNG BÁO: CÔNG KHAI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG THÁNG 9 NĂM 2021

Ngày đăng 01/10/2021 | 04:32 PM  | View count: 123
     Thực hiện quy định tại Điều 55 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chỉnh phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng quy...

THÔNG BÁO: công khai Giấy phép xây dựng tháng 8 năm 2021

Ngày đăng 01/09/2021 | 04:25 PM  | View count: 117
     Thực hiện quy định tại Điều 55 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chỉnh phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý đầu tư xây...

THÔNG BÁO: CÔNG KHAI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG THÁNG 7 NĂM 2021

Ngày đăng 31/07/2021 | 02:44 PM  | View count: 659
Thực hiện quy định tại Điều 55 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chỉnh phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng quy định việc...

Bảo vệ thi công, thu dọn mặt bằng dự án giao thông tại xã Vân Canh

Ngày đăng 09/07/2021 | 02:30 PM  | View count: 939
Sáng 09/7, UBND huyện chỉ đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Hoài Đức tổ chức bảo vệ thi công, thu dọn mặt bằng công trình Đường...

Hoài Đức giao ban Ban chỉ đạo xây dựng Huyện thành Quận

Ngày đăng 07/07/2021 | 03:00 PM  | View count: 1237
Sáng 07/7, Huyện ủy Hoài Đức tổ chức hội nghị giao ban Ban chỉ đạo xây dựng huyện Hoài Đức thành Quận (BCĐ). Dự, chủ trì hội nghị có đồng...

THÔNG BÁO: CÔNG KHAI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG THÁNG 6 NĂM 2021

Ngày đăng 30/06/2021 | 09:47 AM  | View count: 511
Thực hiện quy định tại Điều 55 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chỉnh phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng quy định việc...

THÔNG BÁO: Đấu giá quyền sử dụng đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích do UBND xã Cát Quế quản lý

Ngày đăng 25/06/2021 | 05:44 PM  | View count: 605
UBND huyện Hoài Đức đăng tải Thông báo số 92/TB-UBND ngày 24/6/2021 của UBND xã Cát Quế về việc mời Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất nông...

THÔNG BÁO: CÔNG KHAI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG THÁNG 5 NĂM 2021

Ngày đăng 30/05/2021 | 09:00 AM  | View count: 294
Thực hiện quy định tại Điều 55 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chỉnh phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng quy định việc...

THÔNG BÁO: CÔNG KHAI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG THÁNG 4 NĂM 2021

Ngày đăng 30/04/2021 | 03:36 PM  | View count: 238
Thực hiện quy định tại Điều 55 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chỉnh phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng quy định việc...

UBND huyện nghe báo cáo tiến độ triển khai dự án KĐT mới Nam An Khánh và KĐT mới Nam An Khánh phần mở rộng

Ngày đăng 14/04/2021 | 08:00 AM  | View count: 1254
Chiều 13/4, UBND huyện tổ chức hội nghị nghe báo cáo tiến độ triển khai dự án KĐT mới Nam An Khánh và KĐT mới Nam An Khánh phần mở rộng. Dự và...

THÔNG BÁO: CÔNG KHAI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG THÁNG 3 NĂM 2021

Ngày đăng 31/03/2021 | 02:29 PM  | View count: 216
Thực hiện quy định tại Điều 55 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chỉnh phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng quy định việc...

Lễ khởi công gói thầu số 07: Thi công xây dựng, cấp nước và phòng cháy chữa cháy dự án Đường ĐH02

Ngày đăng 21/12/2020 | 03:00 PM  | View count: 2718
Sáng 21/12, Huyện ủy – HĐND – UBND – UB MTTQ huyện Hoài Đức tổ chức Lễ khởi công gói thầu số 07: Thi công xây dựng, cấp nước và...

THÔNG BÁO: Tổ chức đấu giá tài sản, thực hiện đấu giá QSD đất ở trên địa bàn xã Lại Yên - vị trí X6, huyện Hoài Đức

Ngày đăng 03/12/2020 | 09:13 AM  | View count: 2443
UBND huyện đăng tải Thông báo số 2104/TB-TTPTQĐ ngày 02/12/2020 của trung tâm Phát triển quỹ đất huyện về việc mời Tổ chức đấu giá tài sản, thực...

UBND huyện tổ chức hội nghị công bố Quyết định phê duyệt Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch KĐT Nam An Khánh phần mở rộng Khu 3 và Khu biệt thự cao cấp Hoàng Kim, tỷ lệ 1/500

Ngày đăng 19/08/2020 | 02:03 PM  | View count: 4064
Sáng 18/8, UBND huyện phối hợp với Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội và các đơn vị liên quan tổ chức hội nghị công bố Quyết định về phê...

THÔNG BÁO: Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất ở trên địa bàn xã Sơn Đồng - vị trí X1

Ngày đăng 12/08/2020 | 08:32 AM  | View count: 4694
UBND huyện Hoài Đức đăng tải Thông báo số 1125/TB-TTPTQĐ ngày 11/8/2020 của trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hoài Đức về việc mời tổ chức đấu...

THÔNG BÁO: Tổ chức mời đấu giá quyền sử dụng đất ở tại vị trí X1 - Khu Bờ Đầm xã Lại Yên, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

Ngày đăng 12/06/2020 | 04:36 PM  | View count: 4751
UBND huyện đăng tải Thông báo số 832/TB-TTPTQĐ ngày 11/6/2020 của Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Hoài Đức về việc mời tổ chức đấu giá...

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh