PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ

Thông báo trả lời phản ánh, kiến nghị của công dân Nguyễn Mạnh Cường, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
Ngày đăng 28/02/2023 | 13:14  | View count: 18

UBND huyện đăng tải Thông báo số 16/TB-UBND ngày 28/02/2023 của UBND xã Di Trạch về việc Thông báo trả lời phản ánh, kiến nghị của công dân Nguyễn Mạnh Cường, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội để các cơ quan, đơn vị và công dân Nguyễn Mạnh Cường được biết. Trân trọng thông báo./. (Xem chi tiết Thông báo )

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh