PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ

BÁO CÁO: về việc giải quyết phản ánh, kiến nghị của công dân xã An Thượng
Ngày đăng 14/03/2023 | 16:37  | View count: 54

UBND huyện đăng tải Báo cáo số 49/BC-UBND ngày 14/3/2023 của UBND xã An Thượng về việc kiểm tra, giải quyết phản ánh, kiến nghị của công dân qua Hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị để các cơ quan, đơn vị và công dânxã An Thượng được biết.(Xem chi tiết báo cáo)

Trân trọng thông báo./.

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh