PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ

BÁO CÁO: Giải quyết phản ánh, kiến nghị qua hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của công dân Đỗ Đình Sáng - xã Kim Chung
Ngày đăng 24/06/2021 | 08:07  | View count: 49

      UBND huyện Hoài Đức nhận được Văn bản số 6138/VP-KSTTHC ngày 18/6/2021 của Văn phòng UBND thành phố Hà Nội về việc kiểm tra, giải quyết phản ánh, kiến nghị của công dân Đỗ Đình Sáng (địa chỉ: thôn Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội, SĐT: 0987368986) phản ánh về bất cập trong giải quyết thủ tục hành chính tại UBND xã Kim Chung, huyện Hoài Đức.

       UBND huyện Hoài Đức báo cáo kết quả kiểm tra, giải quyết Phản ánh kiến nghị của công dân theo chỉ đạo của UBND Thành phố tại Văn bản số 6138/VP-KSTTHC ngày 18/6/2021(Xem chi tiết báo cáo tại đây).

 UBND huyện Hoài Đức báo cáo kết quả giải quyết phản ánh, kiến nghị của công dân Đỗ Đình Sáng để các cơ quan, đơn vị liên quan và công dân Đỗ Đình Sáng được biết./.

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh