PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ

BÁO CÁO: Giải quyết phản ánh, kiến nghị qua hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của công dân Đỗ Đình Sáng - xã Kim Chung

Ngày đăng 24/06/2021 | 08:07 AM  | View count: 21
      UBND huyện Hoài Đức nhận được Văn bản số 6138/VP-KSTTHC ngày 18/6/2021 của Văn phòng UBND thành phố Hà Nội về việc kiểm tra,...

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh