Người tốt - việc tốt

UBND huyện triển khai cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, "Người tốt, việc tốt" năm 2019
Ngày đăng 18/03/2019 | 09:06  | View count: 3590

Nhằm tiếp tục  đổi mới, nâng cao chất lượng công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương “Người tốt, việc tốt”, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước, thiết thực hướng tới kỷ niệm 71 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2019), UBND huyện Hoài Đức đã ban hành Kế hoạch triển khai cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, Người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước huyện Hoài Đức năm 2019.

Đối tượng dự thi là tất cả người dân đang cư trú, học tập, công tác, lao động tại các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Tác phẩm dự thi là bài viết hoặc tác phẩm thuộc các thể loại báo chí của tập thể, cá nhân viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trên tất cả các lĩnh vực và đời sống xã hội của huyện. Các bài viết, tác phẩm báo chí dự thi phải phản ánh người thật, việc thật, không hư cấu; có hiệu quả tuyên truyền, giáo dục, có sức lan tỏa trong đời sống xã hội. Thời gian nhận bài dự thi đến hết ngày 31/5/2019. Địa điểm nhận bài dự thi tại Phòng Nội Vụ huyện Hoài Đức hoặc qua đường bưu điện: Phòng Nội vụ huyện Hoài Đức - thị trấn Trạm Trôi - huyện Hoài Đức. SĐT: 02433 861 255; địa chỉ E-mail: nguoitotviectothoaiduc@gmail.com.

Để cuộc thi được triển khai sâu rộng, ý nghĩa, thiết thực, thu hút đông đảo các tầng lớp tham gia nhằm phát hiện, kịp thời biểu dương, nhân rộng những tấm gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt trong các mặt lĩnh vực của đời sống xã hội, UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành, cơ quan đoàn thể, UBND các xã, thị trấn, trường học thuộc huyện phối hợp với cấp ủy, các đoàn thể chính trị xã hội, tổ chức phát động, tuyên truyền và triển khai thực hiện Cuộc thi tại cơ quan, đơn vị, địa phương, ngành, lĩnh vực. Chỉ đạo thực hiện Cuộc thi đảm bảo số lượng bài viết tối thiểu giới thiệu ít nhất mỗi tháng 01 bài viết dự thi. Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện tăng cường công tác tuyên truyền phát động cuộc thi và các bài viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt; UB MTTQ và các đoàn thể huyện phối hợp triển khai thực hiện Cuộc thi đến các tổ chức đoàn thể ở xã, thị trấn,thôn, tổ dân phố, hướng dẫn, đôn đốc các tổ chức đoàn thể ở xã, thị trấn tham gia để cuộc thi đạt kết quả cao.

UBND huyện tổ chức tổng kết, trao giải và khen thưởng Cuộc thi vào dịp kỷ niệm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/2019), biểu dương những gương “Người tốt, việc tốt” năm 2019; Các bài viết và gương tiêu biểu sẽ được UBND huyện báo cáo Thành phố khen tặng vào dịp Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10/2019./.

Thể lệ chi tiết Cuộc thi xem tại văn bản đính kèm: Thể lệ cuộc thi viết về Gương điển hình tiên tiến, "Người tốt, việc tốt" năm 2019

Thanh Hồng

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh