Lịch tiếp công dân

Thông báo Lịch phân công tiếp công dân ngày 10/4/2019
Ngày đăng 09/04/2019 | 10:35  | View count: 718

Thực hiện Luật Tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013, UBND huyện Hoài Đức phân công đồng chí lãnh đạo và các thành viên tham gia tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân huyện Hoài Đức ngày 27 tháng 03 năm 2019 (Thứ tư). UBND huyện thông báo để các đồng chí lãnh đạo, thành viên và các đồng chí trong Ban Tiếp công dân huyện chủ động bố trí lịch công tác để tham gia tiếp công dân đạt hiệu quả./.

THông báo 213 ngày 05/4/2019

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh