Kinh tế - chính trị

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì họp các Tiểu ban Văn kiện, Tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2025-2030
Ngày đăng 28/06/2024 | 09:30  | View count: 54

Chiều 27/6, đồng chí Trần Văn Nghĩa-Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì họp triển khai nhiệm vụ của Tiểu ban Văn kiện và tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2025-2030.​

Đồng chí Phùng Bá Nhân-HUV, Trưởng ban Dân vận, Chánh Văn phòng Huyện uỷ thông qua các Dự thảo văn bản

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, tiểu ban Văn kiện và tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV đã rà soát, tham mưu ban hành các văn bản liên quan để tổ chức thực hiện; phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các cơ quan thành viên và các bộ phận giúp việc.

Đồng chí Phạm Xuân Trường-UV BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện

thông qua dự thảo phương án về chủ đề và phương châm của Đại hội

Tiểu ban Văn kiện đã xây dựng Dự thảo quy chế làm việc; dự thảo đề cương báo cáo chính trị; kế hoạch xây dựng và thảo luận góp ý vào dự thảo Văn kiện. Qua quá trình nghiên cứu, bước đầu, cơ quan thường trực Ban biên tập-Tiểu ban Văn kiện đã xây dựng 3 phương án để thảo luận và lựa chọn làm chủ đề, phương châm của Đại hội.

Đối với Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội, đã rà sát các điều kiện để tham mưu kịp thời trong công tác phục vụ cho Đại hội trong đó có cơ sở vật chất, nhân lực, kinh phí.. Đối với các cơ quan thành viên được phân công nhiệm vụ theo đúng chức năng chuyên môn. Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội cũng đề xuất 2 phương án cho việc chọn địa điểm tổ chức Đại hội.

​ ​ 

Đại biểu thảo luận tại hội nghị

Căn cứ vào Dự thảo Quy chế hoạt động, kế hoạch, phân công nhiệm vụ các tổ và các thành viên của Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội, các đại biểu đã trao đổi làm rõ một số nội dung liên quan đến nhiệm vụ của Tiểu ban phục vụ; nhiệm vụ của các cơ quan thành viên; việc phân bổ kinh phí cho hoạt động phục vụ Đại hội.

Đồng chí Trần Văn Nghĩa-Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện kết luận hội nghị

Trên cơ sở ý kiến thảo luận của thành viên hai Tiểu ban, đồng chí Trần Văn Nghĩa-Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị cơ quan thường trực hai Tiểu ban tiếp thu các ý kiến đại biểu để hoàn thiện các Dự thảo, Kế hoạch. Đồng chí nhấn mạnh: đây là các hoạt động bước đầu cho việc xây dựng văn kiện Đại hội và xác định các nội dung trong công tác phục vụ Đại hội. Việc lựa chọn chủ đề phương châm của Đại hội cần được tiếp tục thảo luận, lấy ý kiến đóng góp. Tuy nhiên, cần xác định nhiệm vụ mục tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ mới để đưa vào chủ đề cho đúng, trúng; chủ đề cần đảm bảo các thành tố truyền thống, nền tảng, lãnh đạo, mục tiêu.

Đối với Tiểu ban Tổ chức phục vụ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ cũng yêu cầu cơ quan thường trực tiếp tục rà soát, bổ sung các nội dung sát với yêu cầu nhiệm vụ./.

Thanh Thạo 

 

 

 

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh