Kinh tế - chính trị

Huyện uỷ tổ chức giao ban quý I/2024 các BCĐ thực hiện Chương trình 03-CTr/HU, Chương trình 08-CTr/HU, Chỉ thị 15, Nghị quyết 15 của Thành uỷ và công tác nội chính
Ngày đăng 11/04/2024 | 10:00  | View count: 110

Chiều 10/4, Huyện ủy tổ chức giao ban, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2024 triển khai nhiệm vụ thời gian tới của các Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình số 03-CTr/HU, Chương trình 08-CTr/HU, Nghị quyết 15-NQ/TU và Chỉ thị 15-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy và kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan nội chính huyện. Chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Trúc Anh-Thành uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ; đồng chí Trần Văn Nghĩa-Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Hoàng Trường-Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện.

Đồng chí Nguyễn Đăng Sơn-Uỷ viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Huyện uỷ

thông qua báo cáo kết quả Chương trình 03-CTr/HU

Tiếp tục thực hiện Chương trình 03-CTr/HU của Huyện uỷ về “nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị huyện và cơ sở thực sự trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả giai đoạn 2020 - 2025”, Ban Chỉ đạo Chương trình 03 của huyện, các cấp ủy đảng, MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã tập trung triển khai và đã ban hành Kế hoạch, Nghị quyết, Đề án, Quy chế cụ thể hoá các nội dung Chương trình. Đến nay 5/6 chỉ tiêu chính trong chương trình đề ra đều đạt và vượt chỉ tiêu. Công tác cán bộ được quan tâm từ quy hoạch đến đào tạo bồi dưỡng, 100% cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý có trình độ đại học trở lên. Công tác sinh hoạt chi bộ được quan tâm đổi mới về nội dung, phương thức sinh hoạt. Trong Quý I/2024, 100% các chi bộ thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt định kỳ hằng tháng; 100% cán bộ, công chức đánh giá công tác hăng tháng trên phần mềm bảo đảm đúng quy định. Huyện mở 5 lớp, trong đó có: 2 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 281 học viên, gồm 99 quần chúng ưu tú là thanh niên sẵn sàng nhập ngũ năm 2024, dân quân tự vệ và 56 học sinh THPT; 1 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới với 103 học viên; 1 lớp trung cấp lý luận chính trị, hệ tập trung, học tại huyện với 50 học viên; 1 lớp bồi dưỡng báo cáo viên; cử 7 đồng chí học trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung học tại Trường Đào đạo cán bộ Lê Hồng Phong, 5 đồng chí tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ; 100% cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý có trình độ đại học trở lên… Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện quy trình bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử 22 đồng chí; phê duyệt quy hoạch bổ sung đối với 20 xã, thị trấn; 26 phòng ban, đơn vị thuộc huyện và 78 trường học công lập trực thuộc huyện theo quy định. Hệ thống tổ chức MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện cơ sở tiếp tục được quan tâm, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng, thiết thực, hiệu quả, bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện và cơ sở…

Đồng chí Phùng Bá Nhân-HUV, Chánh Văn phòng Huyện uỷ

thông qua báo cáo kết quả Chương trình 08-CTr/HU

Về thực hiện Chương trình số 08-CTr/HU, ngày 05/12/2020 của Huyện ủy Hoài Đức về “Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2020-2025”, cùng với tiếp tục tuyên truyền về các nội dung, chỉ tiêu của Chương trình, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ 07 cuộc thanh tra và ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện các kết luận thanh tra theo quy định. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đối với nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, lãng phí được tăng cường. Ban Thường vụ Huyện uỷ tổ chức kiểm tra các chương trình công tác trọng tâm của Huyện uỷ nhiệm kỳ 2020-2025 đối với 6 tổ chức đảng và 12 cá nhân; giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện giải phóng mặt bằng, tái định cư, di chuyển mộ chí dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đối với 01 tổ chức đảng và 6 cá nhân;

Đồng chí Trần Văn Nghĩa-Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện thông tin về thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU và Chỉ thị số 15-CT/TU

Để thực hiện tốt Nghị quyết 15-NQ/TU và Chỉ thị 15-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, ngay từ đầu năm 2024, Ban Thường vụ Huyện ủy đã quan tâm, kịp thời kiện toàn Ban Chỉ đạo của huyện; Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU và Chỉ thị số 15-CT/TU của Huyện ủy đã kịp thời thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên; xây dựng Kế hoạch công tác năm 2024. Tập trung chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện việc xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém; rà soát những vấn đề khó khăn, yếu kém; đôn đốc các cấp ủy cơ sở thực hiện có hiệu quả 07 nhóm nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 15-NQ/TU, giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn các xã, thị trấn thuộc huyện. Công tác kiểm tra, giám sát trong tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo được Huyện uỷ, UBKT Huyện uỷ quan tâm chỉ đạo thực hiện qua hoạt động kiểm tra, giám sát thường xuyên của các đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ phụ trách cụm, Huyện ủy viên phụ trách xã, uỷ viên UBKT Huyện uỷ phụ trách địa bàn, cơ sở. UBND huyện cũng đã ban hành hệ thống văn bản, kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện trong đó có 02 cuộc thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp xã trong thực hiện Luật tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. UBKT Huyện uỷ thực hiện giám sát thường xuyên công tác giải quyết đơn thư đối với các tổ chức đảng trực thuộc Huyện ủy, kịp thời đôn đốc, nhắc nhở những đơn vị chậm giải quyết. Đảng ủy các xã, thị trấn trực thuộc Huyện uỷ đã thực hiện Nghị quyết 15 với quyết tâm cao, tiến hành rà soát, phân loại tổ chức đảng để lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là những nơi có khó khăn, nơi có các vấn đề dân sinh bức xúc, các vụ việc phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Hiện nay, trên địa bàn huyện chưa phát hiện vấn đề dân sinh bức xúc, các vụ việc phức tạp, nhạy cảm về an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Trường-Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện  phát biểu tại hội nghị

Về công tác nội chính, trong Quý I, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện. Công tác phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội được tăng cường, tình hình tội phạm được kiềm chế, không để hình thành các điểm, tụ điểm về hình sự và tệ nạn xã hội. Các cơ quan bảo vệ pháp luật huyện đã phối hợp chặt chẽ với nhau trong điều tra, xử lý tội phạm, có tác dụng tích cực trong phòng ngừa, răn đe tội phạm. Trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, UBND huyện Hoài Đức nhận trực tiếp và từ các nguồn chuyển về tổng số 126 lượt đơn thư các loại, sau khi phân loại, xử lý còn lại 83 vụ việc, trong đó 45 vụ việc thuộc thẩm quyền huyện, 25 vụ việc thẩm quyền xã, 13 vụ việc thuộc thẩm quyền các cơ quan khác, đã và đang được giải quyết…

Đồng chí Nguyễn Trúc Anh-TUV, Bí thư Huyện uỷ kết luận hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trúc Anh-Thành uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ ghi nhận những kết quả đã đạt được trong Quý I của BCĐ thực hiện Chương trình 03, 08, Nghị quyết 15 và Chỉ thị 15. Đồng thời yêu cầu thời gian tới, các tổ chức cơ sở Đảng, đơn vị, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo chương trình, kế hoạch; tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW, Chỉ thị số 27-CT/TW, Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị 15-CT/TU của Thành ủy; tăng cường phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, pháp luật về phòng chống tham nhũng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn; thực hiện hiệu quả Chương trình 08-CTr/HU của Huyện ủy về đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2020-2025; tăng cường công tác Quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ; đấu tranh mạnh mẽ với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, xử lý kịp thời những vấn đề nổi cộm, phức tạp, không để xảy ra “điểm nóng” trên địa bàn. Trước mắt, cần tiếp tục rà soát các chỉ tiêu của Chương trình để có kế hoạch thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức khi kết thúc nhiệm kỳ 2020-2025; tập trung thực hiện và hoàn thành các nội dung trong công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư dự án đường Vành đai 4-vùng Thủ đô qua địa bàn; có giải pháp để giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, giải quyết đơn thư... Chuẩn bị tốt các điều kiện cho tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030./.

Thanh Thạo

 

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh