Kinh tế - chính trị

Đồng chí Nguyễn Hoàng Trường - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị làm việc với Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện về thực hiện nhiệm vụ năm 2024
Ngày đăng 20/02/2024 | 16:07  | View count: 183

Sáng 20/02, UBND huyện Hoài Đức làm việc với Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện về thực hiện nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Hoàng Trường - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Anh - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí lãnh đạo Văn phòng HĐND & UBND cùng một số cơ quan huyện.

Đại biểu dự hội nghị

 Thông tin về các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, đồng chí Nguyễn Huy Hoàng - Huyện ủy viên, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện cho biết: Từ đầu năm 2023 đến tháng 2/2024, Trung tâm đang triển khai giải phóng mặt bằng (GPMB) 47 dự án với diện tích 119,779 ha. 

Đồng chí Nguyễn Huy Hoàng - HUV, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện thông tin các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

 Năm 2024, khối lượng giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 4 là 13,275 ha, trong đó diện tích thu hồi bổ sung là 7,45 ha. Công tác GPMB dự án các tuyến đường giao thông gồm 18 dự án, diện tích 36,636 ha; 9 dự án đất dịch vụ, diện tích 4,738 ha. Nhóm dự án trường học gồm 6 dự án, diện tích 7,198 ha; nhóm các dự án trụ sở công an, quân sự, cây xanh gồm 8 dự án, diện tích 5,65 ha. Nhóm các dự án khác gồm 5 dự án, diện tích 39,35 ha. Đối với các dự án đô thị, Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện tiếp tục phối hợp với UBND các xã, thị trấn thống nhất kế hoạch giải quyết các tồn tại, vướng mắc. Đồng chí Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện cũng nhấn mạnh những kết quả đạt được trong công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB năm 2023, nêu rõ những tồn tại và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2024.

Đồng chí Đồng Thị Nga - HUV, Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện

phát biểu ý kiến

Đối với công tác đấu giá quyền sử dụng đất, tổng số dự án thực hiện tổ chức đấu giá là 09 dự án, tổng diện tích quy hoạch của dự án 20,2ha, với diện tích đấu giá 5,74 ha; tổng số tiền dự kiến thu là 2.964,3 tỷ đồng.

Đồng chí Nguyễn Đình Linh - HUV, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện

phát biểu ý kiến

Về công tác đất dịch vụ, trên địa bàn huyện Hoài Đức thực hiện thu hồi 66 dự án có chính sách đất dịch vụ với diện tích GPMB 1.398,9 ha của 11 xã và thị trấn Trạm Trôi, liên quan đến 12.940 hộ có đất nông nghiệp bị thu hồi. Hiện nay, 02 xã đã hoàn thành công tác giao đất dịch vụ gồm: Đắc Sở (128/128 hộ), Đức Thượng (139/139 hộ), tương ứng  108,1 ha. Đến nay trên địa bàn huyện còn 3.598 hộ chưa giao đất dịch vụ tại các xã An Khánh, xã An Thượng, xã Vân Côn, xã Song Phương, xã Vân Canh, xã Lại Yên, xã Kim Chung, xã Di Trạch, xã La Phù. Trung tâm phát triển quỹ đất tập trung phối hợp với phòng Tài nguyên & Môi trưởng, UBND các xã, UBND thị trấn rà soát các tồn tại vướng mắc, xây dựng kế hoạch giải quyết các tồn tại chi tiết từng xã trong tháng 3/2024.

Đồng chí Nguyễn Xuân Lý - HUV, Trưởng phòng Nội vụ huyện phát biểu ý kiến

Đối với công tác giải quyết đơn thư, từ đầu năm 2024, Trung tâm PTQĐ đã tiếp nhận tổng số 20 đơn, trong đó 17 đơn chủ trì, 03 đơn phối hợp, 05 đơn khiếu nại; đã giải quyết 03 đơn, đang giải quyết 05 đơn. Năm 2024, Trung tâm PTQĐ tập trung phối hợp với các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn có liên quan về giải quyết đơn thư còn tồn tại năm 2023 và đơn mới của năm 2024.

Đồng chí Nguyễn Anh - UVBTVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu ý kiến

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp ý kiến nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2024. Cụ thể là công tác giải phóng mặt bằng một số dự án, công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ, cấp điện nước cho các khu đất đấu giá, giải quyết đơn thư…

Đồng chí Nguyễn Hoàng Trường - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng Trường - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện, đặc biệt là trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án, trong đó có dự án đường Vành đai 4. Đối với những tồn tại, đồng chí Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh trách nhiệm thuộc về các đồng chí lãnh đạo Trung tâm, với khối lượng công việc lớn, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị các đồng chí đoàn kết lãnh đạo Trung tâm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, kiểm soát chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ… Đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị phòng Nội vụ huyện sớm tham mưu UBND huyện Quyết định thành lập tổ chức bộ máy Trung tâm PTQĐ theo Quyết định số 144/QĐ-UBND ngày 09/01/2024 của UBND Thành phố Hà Nội về Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hoài Đức, đảm bảo đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Phương Lan

 

 

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh