Kinh tế - chính trị

Huyện ủy sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU và 6 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU của Thành ủy
Ngày đăng 31/08/2022 | 17:30  | View count: 123

Chiều 31/8, Huyện ủy Hoài Đức tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 04/7/2017 của Thành ủy Hà Nội về “xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc Thành phố Hà Nội” và 06 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 16/12/2016 của Thành ủy về “tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố”. Đồng chí Trần Văn Nghĩa-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị. Dự có đại diện Ban Tổ chức, ban Nội chính Thành ủy.

Đồng chí Phạm Xuân Trường-UV BTV, Trưởng BTC Huyện ủy thông qua báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU

Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội đã có tác dụng chuyển biến về nhận thức sâu sắc. Coi việc thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, các cấp ủy từ huyện đến cơ sở đã tích cực triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để Nghị quyết đi vào cuộc sống. Huyện ủy và 100% tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đã cụ thể hóa, xây dựng và ban hành triển khai kế hoạch, tổ chức thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, lộ trình bước đi phù hợp, phát huy vai trò từng địa phương, cơ quan, đơn vị, đạt kết quả bước đầu quan trọng. Công tác tuyên truyền được cấp ủy từ huyện đến cơ sở quan tâm. Huyện đã tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ chủ chốt của huyện; 100% Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc quán triệt, triển khai tuyên tuyền tới cán bộ, đảng viên, hội viên để tạo sự thống nhất trong hành động. Công tác kiểm tra, giám sát, giao ban, đôn đốc, sơ kết, đánh giá định kỳ việc thực hiện Nghị quyết 15 của Thành ủy và Hướng dẫn 05 của Ban Tổ chức Thành ủy được chỉ đạo thực hiện nghiêm túc.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã quyết liệt chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU của Thành ủy; tiếp tục phát huy vai trò và sức mạnh của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở trong việc triển khai thực hiện; tiến hành rà soát, phân loại tổ chức cơ sở Đảng, nhất là những nơi có khó khăn, nơi có vấn đề dân sinh bức xúc, các vụ việc phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tập trung thực hiện công tác tổ chức, cán bộ, kịp thời thay thế cán bộ vi phạm kỷ luật hoặc không hoàn thành nhiệm vụ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững; không có vụ việc phức tạp nảy sinh. Cho đến nay, Hoài Đức có 45 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc với hơn 7.700 đảng viên. Toàn Đảng bộ huyện không còn tổ chức cơ sở đảng yếu kém.

Đồng chí Nguyễn Trọng Thọ-UV BTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy thông qua báo cáo sơ kết 06 năm thực hiện Chỉ thị 15-CT/TU

Về thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU của Thành ủy, Huyện ủy đã kịp thời xây dựng và ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, đảm bảo các nội dung yêu cầu; UBND huyện luôn bám sát các văn bản chỉ đạo của Thành phố, của Huyện ủy cũng như nhiệm vụ trọng tâm của huyện để xây dựng các văn bản, chỉ đạo liên quan đến công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, đề nghị… và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn thực hiện đạt hiệu quả. Việc tiếp công dân thường xuyên, định kỳ từ huyện đến các xã, thị trấn được tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Quy trình, thủ tục tiếp công dân được UBND huyện thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Các buổi tiếp công dân đều có sự tham gia đầy đủ của các thành phần theo quy định. Trong kỳ báo cáo, đồng chí Bí thư Huyện ủy đã tiếp 332 lượt công dân/308 vụ việc. Đã chỉ đạo xem xét giải quyết xong 285 vụ việc. Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn đã tổ chức 2.742 buổi tiếp dân, đã tiếp 168 lượt công dân với 98 vụ việc, đã xem xét, giải quyết xong 92 vụ việc. Đồng chí Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện đã tổ chức tiếp công dân có sự tham gia của các đồng chí Thường trực HĐND huyện, các Ban của HĐND huyện, tiếp tổng số gần 2.160 lượt với trên 2.900 người. Ban Tiếp công dân huyện tổ chức tiếp công dân thường xuyên theo quy định, trong kỳ báo cáo đã tổ chức tiếp tổng số 1.468 lượt với 1.986 người. Sau các buổi tiếp công dân đều có văn bản thông báo các nội dung kết luận, chỉ đạo của đồng chí chủ trì buổi tiếp công dân, gửi đến các cơ quan, đơn vị có liên quan để xem xét giải quyết và báo cáo kết quả thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Anh-UV BTV, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Đơn thư của đảng viên và công dân được tiếp nhận, xử lý kịp thời, phân công, giao nhiệm vụ giải quyết đúng quy định. Tỷ lệ giải quyết đơn thư đạt cao, làm tốt công tác đối thoại với công dân trong quá trình giải quyết đơn thư nên tình trạng công dân bức xúc, tiếp tố, tiếp khiếu giảm; không xảy ra “điểm nóng”, không có khiếu kiện đông người, an ninh trật tự trên địa bàn huyện ổn định.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo luôn được quan tâm thực hiện đúng và đầy đủ theo quy định nhằm nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và bản lĩnh chính trị đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ban Tiếp công dân huyện được kiện toàn, trụ sở làm việc được đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, bố trí đầy đủ trang thiết bị đảm bảo phục vụ tốt công tác tiếp công dân.

Đồng chí Trần Văn Nghĩa-Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Văn Nghĩa-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn manh: trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở cần tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả hơn nữa các nội dung tại Nghị quyết số 15-NQ/TU và Chỉ thị số 15-CT/TU của Thành ủy Hà Nội. Cụ thể: tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; củng cố các tổ chức Đảng để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, kịp thời nắm bắt tình hình dư luận, có biện pháp, giải pháp xử lý kịp thời, bài bản, giải quyết dứt điểm những vướng mắc trong đời sống nhân dân ngay từ khi mới phát sinh nhằm ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại của công dân đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, chất lượng cao.

Các tập thể, cá nhân được Huyện ủy khen thưởng

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy đã khen thưởng cho 05 tập thể và 05 cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU và Chỉ thị 15-CT/TU của Thành ủy Hà Nội những năm qua./.

Thanh Thạo

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh