Kinh tế - chính trị

Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng khóa XIII
Ngày đăng 21/07/2022 | 12:30  | View count: 112

Sáng 21/7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, nối điểm cầu Trung ương tới điểm cầu cấp huyện, cấp xã với hơn một triệu cán bộ, đảng viên tham gia nghiên cứu, học tập.

Toàn cảnh tại điểm cầu Trung ương

Dự Hội nghị tại điểm cầu huyện Hoài Đức có đồng chí Nguyễn Xuân Đại – TUV, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Trần Văn Nghĩa – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Hoàng Trường – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIV; Lãnh đạo các Ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Chính trị; Đảng ủy Khối doanh nghiệp; UBMTTQ; Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội; Thủ trưởng các phòng, ban ngành của huyện; Bí thư các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy; Các đồng chí Báo cáo viên của huyện.

Đại biểu dự tại điểm cầu huyện Hoài Đức

Tại hội nghị, đại biểu đã được nghe các chuyên đề về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao"; "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; "Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới"; "Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới" do các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng trực tiếp truyền đạt nhằm giúp các đại biểu nắm bắt một cách đầy đủ và có hệ thống tinh thần của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII là hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng. Với tinh thần, trách nhiệm cao trong triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện các văn kiện Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của toàn Đảng, hệ thống chính trị, sự đoàn kết, đồng lòng của mọi người dân, tinh thần chỉ đạo của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII sẽ sớm đi vào cuộc sống, đạt nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần thiết thực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong thời gian tới, phấn đấu hoàn thành mục tiêu chiến lược đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa./.

Đỗ Hạnh

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh