Kinh tế - chính trị

Huyện uỷ Hoài Đức tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ chính trị (khoá IX) và sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định 2200-QĐ/TU của Ban thường vụ Thành uỷ Hà Nội
Ngày đăng 16/05/2022 | 11:30  | View count: 124

Sáng 16/5, Huyện uỷ Hoài Đức tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 08/01/2002 của  Bộ chính trị (khoá IX) “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới” và sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định 2200-QĐ/TU ngày 25/5/2017 của Ban thường vụ Thành uỷ về “Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức Chính trị - xã hội và nhân dân” trên địa bàn Thành phố. Đồng chí Phùng Văn Dũng - Phó Trưởng Ban Dân vận Thành uỷ Hà Nội; đồng chí Phùng Xuân Thảo - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu chiến binh Thành phố; đồng chí Nguyễn Xuân Đại - Thành uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ; đồng chí Trần Văn Nghĩa - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, UB MTTQ huyện đã về dự.

Đ/c Trần Văn Nghĩa - Phó Bí thư TT Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện thông qua báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định 2200-QĐ/TU ngày của Ban thường vụ Thành uỷ

Thực hiện Quyết định 2200-QĐ/TU của Ban thường vụ Thành uỷ, 5 năm qua, cấp uỷ, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả. Hội nghị tiếp xúc, đối thoại được tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, hội viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân thường xuyên, nghiêm túc và thiết thực; chất lượng hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp, đột xuất đảm bảo thiết thực, tuân thủ các quy định của Đảng, pháp luật Nhà nuớc, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền, phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; đáp ứng nhu cầu chính đáng của nhân dân. 

Đại biểu dự hội nghị

Tính đến nay, toàn huyện đã tổ chức được 105 hội nghị tiếp xúc, đối thoại định kỳ với tổng số 12.520 lượt người tham gia với 1.098 lượt ý kiến. Những ý kiến tập trung vào lĩnh vực kinh tế 606 ý kiến (chiếm 55,19%); văn hoá xã hội 304 ý kiến (chiếm 27,69%); quốc phòng, an ninh 68 ý kiến (chiếm 6,19%); xây dựng hệ thống chính trị 87 ý kiến (chiếm 7,92%); các vấn đề khác 33 ý kiến (chiếm 3,01%). Tổng số ý kiến được trả lời trực tiếp tại hội nghị và sau hội nghị là 1.060 ý kiến (trong đó cấp huyện 181 ý kiến chiếm 17,1%, cấp xã 879 ý kiến chiếm 82,9%); 38 lượt ý kiến vượt thẩm quyền. Thông qua hoạt động tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, các cấp ủy, chính quyền đã từng bước thay đổi nhận thức, phương thức lãnh đạo, điều hành, quản lý; ý thức, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền được nâng lên, hệ thống chính trị vào cuộc giải quyết các vấn đề, vụ việc nhanh hơn, các chính sách thực hiện phù hợp với thực tiễn và đi vào cuộc sống, hiệu quả hơn. Kết quả các cuộc tiếp xúc, đối thoại ngày càng chất lượng và đi vào nền nếp; tinh thần dân chủ, cởi mở, đối thoại nhiều bên, nhiều cấp cùng tham gia; thành phần tham dự ngày càng mở rộng.

Việc tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri, các buổi làm việc của cấp uỷ, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị- xã hội cùng cấp được thực hiện tốt. Các kiến nghị, đề xuất hợp pháp, chính đáng của nhân dân thuộc thẩm quyền cơ bản được tiếp thu và xử lý ngay tại cơ sở, hạn chế được bức xúc, khiếu kiện đông người từ đó tạo dư luận tốt và sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân, củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên trong toàn Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở trong sạch, vững mạnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng huyện trở thành Quận giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Đ/c Nguyễn Thanh Tú – UV BTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy thông qua báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ chính trị

Về thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị, qua 20 năm, nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội, của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với công tác cựu chiến binh được nâng cao. Các cấp uỷ Đảng, chính quyền đã quan tâm phối hợp chặt chẽ, cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi để Hội CCB tham gia các phong trào, các ch­ương trình công tác của huyện và tham gia xây dựng Đảng, bảo vệ chính quyền, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, giữ vững an ninh, chính trị trên địa bàn huyện.

Cấp uỷ, chính quyền các cấp luôn quan tâm, tạo điều kiện về cơ sở vật chất và kinh phí hoạt động của Hội. 100% cơ sở Hội được vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội với tổng dư nợ trên 82 tỷ đồng để sản xuất, kinh doanh. Hội vận động nhân dân, gia đình hội viện đóng góp hàng trăm triệu đồng, hàng nghìn ngày công, hiến 215 m2 đất thổ cư làm đường giao thông, 6.979 m2 đất làm đường giao thông nội đồng, tham gia xây dựng 841 tuyến đư­ờng, dài 61,7 km, tạo nên bộ mặt nông thôn, ngày càng khang trang, sạch đẹp; Hội Cựu chiến binh các cấp đã nhận 60 tuyến đường CCB tự quản, phối hợp với Hội nông dân, phụ nữ, đoàn thanh niên tổ chức trồng hoa, vẽ tranh trang trí “Tuyến đê nở hoa” tại 09 xã dọc đê Tả đáy với chiều dài trên 13 km.

Đ/c Phùng Văn Dũng - Phó Trưởng Ban Dân vận Thành uỷ Hà Nội phát biểu chỉ đạo

Từ năm 2002 đến nay, Hội Cựu chiến binh huyện đã kết nạp mới 3.481 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn toàn huyện lên 7.952, thành lập 112 CLB cựu quân nhân với 6.784 hội viên tham gia. Duy trì 19 đội hoạt động xã hội tình nguyện, 101 CLB phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, tệ nạn ma tuý, an toàn giao thông ở các thôn, xóm với 3.405 hội viên. Hội Cựu chiến binh huyện và cơ sở nhiều năm liền được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Hội được các cấp, các ngành tặng bằng khen, giấy khen: Hội Cựu chiến binh huyện 20 năm liền đạt đơn vị TSVM xuất sắc cấp tỉnh, thành phố năm 2020 được Nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng 3; được Trung ương Hội CCB Việt Nam, UBND thành phố Hà Nội tặng 6 cờ thi đua.

Đ/c Nguyễn Xuân Đại - Thành uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ phát biểu ý kiến

Sau 20 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ chính trị khẳng định Hội có bước phát triển vững chắc về chính trị, tư tưởng, tổ chức, nội dung hoạt động của các cấp Hội thường xuyên được đổi mới, các phong trào thi đua yêu nước được triển khai sâu rộng và hiệu quả, nhiều mô hình hay, thiết thực, hiệu quả. Tổ chức cơ sở Hội và hội viên tiêu biểu, xuất sắc ngày càng tăng, trở thành tấm gương cho thế hệ trẻ học tập và noi theo, bản chất truyền thống“Bộ đội Cụ Hồ” tiếp tục được giữ vững và phát huy, đấu tranh có hiệu quả mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, chống phá quan điểm sai trái với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Vị trí, vai trò của Hội Cựu chiến binh ngày càng khẳng định là lực lượng nòng cốt tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, tích cực giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực tự cường và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ; góp phần cùng cả hệ thống chính trị tham gia thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của huyện.

Tập thể và cá nhân được khen thưởng

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện uỷ Hoài Đúc đã khen thưởng 08 tập thể, 03 cá nhân có thành tích trong thực hiện Quyết định 2200-QĐ/TU ngày 25/5/2017 của Ban thường vụ Thành uỷ về “Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức Chính trị - xã hội và nhân dân” trên địa bàn Thành phố và khen thưởng 10 tập thể, 8 cá nhân trong thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 08/01/2002 của  Bộ Chính trị (khoá IX) “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới”./.

Phương Lan

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh