Kinh tế - chính trị

Hội nghị tập huấn về Công nghệ thông tin và chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP năm 2022
Ngày đăng 15/04/2022 | 11:30  | View count: 80

Sáng 15/4, Hội Nông dân huyện phối hợp với phòng Kinh tế tổ chức Hội nghị tập huấn về Công nghệ thông tin và chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thanh – HUV, Chủ tịch Hội Nông dân huyện, đồng chí Cao Văn Tuyến – Phó Trưởng phòng Kinh tế huyện cùng hơn 70 đại biểu Hội Nông dân các xã, thị trấn.

Đại biểu dự lớp tập huấn

Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” - OCOP là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị. Trọng tâm là sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị. Với mục tiêu tiếp tục duy trì và phát triển các chương trình OCOP trên địa bàn huyện, tại lớp tập huấn, các đại biểu đã được báo cáo viên của công ty Cổ phần Sông Đà Kinh Bắc hướng dẫn các chuyên đề về quản trị sản xuất – kinh doanh cho các nhà quản lý, tổ chức kinh tế, hộ sản xuất vầ chương trình OCOP. Trong đó, tập trung vào  các nội dung: Quan điểm, mục tiêu, nội dung, nguyên tắc thực hiện chương trình OCOP. Kết quả thực hiện chương trình OCOP giai đoạn 2018-2020, và những bài học kinh nghiệm. Tổng quan về chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Tiêu chuẩn hóa và đo lường chất lượng. Quản lý và kiểm tra chất lượng sản phẩm. Đánh giá chất lượng. Vai trò của cán bộ quản lý cấp xã, cấp huyện trong chương trình OCOP. Hướng dẫn đánh giá hồ sơ và sản phẩm OCOP. Định hướng chương trình OCOP huyện Hoài Đức.

Đại diện công ty Cổ phần Sông Đà Kinh Bắc trình bày các nội dung tại buổi tập huấn

Cũng nằm trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã được đại diện Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn giới thiệu các nội dung liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội Nông dân năm 2022 bao gồm: Quan điểm, mục tiêu của Đảng, Nhà nước về phát triển công nghệ thông tin và cơ sở pháp lý để triển khai các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin. Hướng dẫn kỹ năng tìm kiếm thông tin trên internet. Hướng dẫn sử dụng phần mềm Zoom Meeting trong các cuộc họp, hội nghị.

Đại diện Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn giới thiệu các nội dung liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội Nông dân

Thông qua chương trình tập huấn nhằm nâng cao kiến thức của hội viên nông dân – những người trực tiếp sản xuất ra sản phẩm về chương trình OCOP. Thông qua đó, định hướng và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh các sản phẩm làng nghề truyền thống, sản phẩm dịch vụ có lợi thế đạt tiêu chuẩn có khả năng cạnh tranh trên thị trường góp phần phát triển kinh tế nông thôn trên địa bàn toàn huyện. Đồng thời trang bị cho hội viên những kiến thức cơ bản để ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc và cuộc sống.

Hương Đỗ

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh