Kinh tế - chính trị

UBND huyện nghe báo cáo dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2021-2025); dự thảo Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm (2021-2025)
Ngày đăng 03/06/2021 | 13:30  | View count: 591

Sáng 03/6, UBND huyện tổ chức nghe báo cáo dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2021-2025); dự thảo Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm (2021-2025) do đồng chí Nguyễn Hoàng Trường – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Anh – UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Trung Thuận – UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; các Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 và Thủ trưởng các cơ quan thuộc huyện.

Đại biểu tham dự hội nghị

Sau 5 năm thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, huyện Hoài Đức đã đạt được nhiều kết quả toàn diện và nổi bật. Trên mọi lĩnh vực công tác đều có những bước chuyển biến rõ nét; cơ bản các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra đều đạt theo kế hoạch và đúng hướng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế theo định hướng phát triển đô thị, giá trị sản xuất bình quân tăng 10,8%; cơ cấu kinh tế các ngành chuyển dịch đúng hướng, tăng tỷ trọng thương mại – dịch vụ, công nghiệp - xây dựng, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Thu nhập bình quân đầu người đạt 62 triệu đồng/người/năm. Đặc biệt, dù bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19, song trong năm 2020 việc tái cơ cấu kinh tế được huyện tập trung thực hiện, các ngành đạt phát triển khá. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo. Sự nghiệp văn hóa giáo dục, y tế tiếp tục được chú trọng. Bên cạnh đó, công tác quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng và phát triển đô thị, xử lý môi trường được tăng cường; bộ mặt đô thị và nông thôn ngày càng đổi mới; an ninh quốc phòng được củng cố vững chắc, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn ổn định…

Đ/c Nguyễn Đình Linh – HUV, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện báo cáo tại hội nghị

Trong giai đoạn 2021-2025, huyện đề ra 14 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; 04 nhiệm vụ trọng tâm; 02 khâu đột phá để thực hiện. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 11% trở lên; thu nhập bình quân đầu người đạt 95 triệu đồng/người/năm; phấn đấu hoàn thành Đề án xây dựng, phát triển huyện thành quận của Thủ đô; hoàn thành thu – chi ngân sách Thành phố giao hàng năm, trong đó nhấn mạnh đến năm 2022, cân đối được thu – chi ngân sách huyện.

Về các chỉ tiêu xã hội, huyện đặt ra mục tiêu giai đoạn 2021-2026 tăng số trường công lập đạt chuẩn Quốc giá lên 16 trường; các tỷ lệ thôn, tổ dân phố văn hóa, cơ quan, đơn vị văn hóa đạt từ 90-95% trở lên. Đồng thời, huyện nỗ lực giảm tỷ suất sinh thô, sinh con thứ 3 trở lên theo quy định,… duy trì không để phát sinh hộ nghèo theo chuẩn mới; chỉ tiêu hộ dân được sử dụng nước sạch tập trung, tỷ lệ rác thải được thu gom, vận chuyển trong ngày và thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn, đúng pháp luật đạt tỷ lệ 100%.

Đối với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, huyện đề ra 08 nguyên tắc lập kế hoạch nhằm thu hút tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn  được ưu tiên đầu tư như phát triển hạ tầng kỹ thuật, văn hóa xã hội, khoa học công nghệ - công nghệ thông tin, phục vụ quốc phòng, an ninh, cơ quan quản lý nhà nước. Cụ thể, tổng nguồn kế hoạch vốn dự kiến kế hoạch giai đoạn 2021-2025 khoảng 17.950 tỷ đồng. 

Đại biểu tham luận tại hội nghị

Tham dự hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận các vấn đề còn khó khăn, vướng mắc theo chức năng, nhiệm vụ được phân công và đưa ra những giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh- quốc phòng và dự toán ngân sách địa phương, kế hoạch đầu tư công trong thời gian tới, từ đó tạo nền tảng vững chức cho việc thực hiện các mục tiêu, định hướng phát triển trong 5 năm 2021-2025.

Đ/c Nguyễn Hoàng Trường – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận hội nghị

Ghi nhận và tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu dự họp, phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng Trường – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện giao phòng Tài chính – Kế hoạch huyện là cơ quan tham mưu, tổng hợp sớm chỉnh sửa, hoàn thiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2021-2025 để ban hành triển khai thực hiện.

Cùng với đó, nhằm tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được, vượt qua các khó khăn thách thức, triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm giai đoạn 2021-2025, tạo tiền đề cho việc phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn tiếp theo, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị trên tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao chỉ đạo, triển khai gắn với công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách theo Kế hoạch./.

Phượng Nguyễn

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh