Kinh tế - chính trị

Giao ban Ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính huyện
Ngày đăng 01/04/2021 | 09:30  | View count: 130

Sáng 31/3, đồng chí Nguyễn trung Thuận-Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo cuộc Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính huyện chủ trì giao ban với các thành viên Ban chỉ đạo, tổ giúp việc Ban chỉ đạo huyện về triển khai thực hiện trên địa bàn.

Đ/c Trần Thị Thúy-Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện báo cáo tiến độ thực hiện trên địa bàn

Thực hiện sự chỉ đạo về tiến hành cuộc tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021, huyện Hoài Đức đã sớm thành lập Ban chỉ đạo các cấp, phân công nhiệm vụ các thành viên; đồng thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện trên địa bàn. Công tác tuyên truyền được chỉ đạo tăng cường nhằm giúp các tổ chức, doanh nghiệp và toàn dân nắm được mục đích, ý nghĩa của cuộc tổng điều tra. Chi cục thống kê là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo huyện đã tham mưu cho UBND huyện tham mưu ban hành thông báo và trực tiếp gửi thông báo, hướng dẫn kê khai và cung cấp tài khoản đăng nhập tới các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn là đối tượng của cuộc Tổng điều tra. Tính đến hết ngày 30/3/2021, toàn huyện có 66 doanh nghiệp đã hoàn tất kê khai; 40 doanh nghiệp đang kê khai dở; khối sự nghiệp, hiệp hội có 12 đơn vị hoàn thanh, 34 đơn vị đang kê khai; khối cơ sở hành chính mới có 02 đơn vị hoàn thành kê khai. Tại buổi giao ban, đại diện các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo cuộc Tổng Điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính huyện đã trao đổi về những thuận lợi, vướng mắc trong quá trình thực hiện giai đoạn đầu, đề xuất một số giải pháp để tổ chức hiệu quả cuộc tổng điều tra trên địa bàn.

Đ/c Nguyễn Trung Thuận-UV BTV Huyện ủy, P.Chủ tịch UBND huyện kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Trung Thuận-UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo cuộc Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính huyện ghi nhận sự nỗ lực của cơ quan thường trực trong việc tham mưu, tổ chức thực hiện thời gian qua. Nêu rõ đây là một cuộc Tổng điều tra quy mô lớn, đối tượng rộng và được thực hiện theo phương pháp mới là thu thập thông tin bằng phiếu điện tử, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo phối hợp chặt chẽ để tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện đảm bảo đúng tiến độ và tỷ lệ phiếu chất lượng đạt cao. Toàn huyện phấn đấu đến ngày 09/4/2021 hoàn thành Điều tra khối sự nhgiệp, hiệp hội và cơ sở hành chính; đối với khối doanh nghiệp phấn đấu hoàn thành vào ngày 30/4/2021./.

Thanh Thạo

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh