Kinh tế - chính trị

UBND huyện giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế - xã hội, Kế hoạch vốn đầu tư công và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021
Ngày đăng 18/12/2020 | 09:30  | View count: 603

Chiều 17/12, UBND huyện tổ chức hội nghị giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế - xã hội, Kế hoạch vốn đầu tư công và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021. Đồng chí Nguyễn Đăng Sơn – UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch TT HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Anh – UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được giao dự toán; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Hiệu trưởng và kế toán các trường công lập, kế toán UBND xã, thị trấn trên địa bàn.

Đ/c Đồng Thị Nga – HUV, Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện thông qua các Quyết định của UBND huyện

Tại hội nghị, đồng chí Đồng Thị Nga – HUV, Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện thông qua Quyết định số 9568/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của UBND huyện về việc giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách năm 2021; Quyết định số 9569/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của UBND huyện về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021.Trong năm 2021, UBND huyện đề ra 19 chỉ tiêu quan trọng ở các lĩnh vực bao gồm: 03 chỉ tiêu lĩnh vực kinh tế tổng hợp; 13 chỉ tiêu xã hội; 03 chỉ tiêu đô thị, môi trường. UBND huyện phấn đấu năm 2021 tốc độ tổng giá trị sản xuất trên địa bàn đạt 11.03%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 4.947 tỷ 900 triệu đồng; chi ngân sách huyện, xã: 5.072 tỷ 904 triệu đồng (trong đó, tiết kiệm 10% chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương theo quy định của Chính phủ). Đối với nhóm chỉ tiêu xã hội, UBND huyện giao giảm tỷ suất sinh thô, tỷ lệ sinh con thứ ba, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng; giữ vững không có hộ nghèo trên toàn huyện và tỷ lệ xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế; nâng cao tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp.Tăng thêm số trường công lập đạt chuẩn quốc gia, số xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Cùng với đó, đảm bảo tỷ lệ hộ dân được cung cấp nước sạch, tỷ lệ rác thải thu gom và vận chuyển trong ngày đạt 100%.

Đại biểu dự hội nghị

Về Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công năm 2021, tổng kế hoạch vốn giao là 3.632,94 tỷ đồng. Trong đó, dự án quyết toán: 44,81 tỷ đồng; dự án hoàn thành: 281 tỷ đồng; dự án chuyển tiếp: 1.385,2 tỷ đồng; dự án mới năm 2021: 652,2 tỷ đồng; đối ứng các dự án Thành phố: 300 tỷ đồng; dự án nguồn kinh phí CBĐT, quyết toán: 50 tỷ đồng; dự nguồn hoàn trả quỹ ĐTPT Thành phố: 200 tỷ đồng; dự nguồn các dự án mới: 719,730 tỷ đồng.

Dự hội nghị, 100% đại biểu đã nhất trí với Quyết định về chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch vốn đầu tư công; dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 do UBND huyện giao. Đồng thời, đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên môn huyện hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện theo đúng quy định, hiệu quả.

Đ/c Nguyễn Anh – UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận hội nghị

Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 và là năm thứ 3 triển khai thực hiện Đề án xây dựng huyện thành Quận, do đó để thực hiện thắng lợi, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra, phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh - UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được giao dự toán ngay từ những ngày đầu năm cần xây dựng các chương trình, kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ kinh tế - xã hội, dự toán thu - chi ngân sách với tinh thần giao đúng, giao đủ, không để xảy ra tình trạng chậm chễ hay giao thấp hơn chỉ tiêu UBND huyện giao. Đối với các xã, thị trấn, đồng chí yêu cầu UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện thực hiện theo chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND huyện khẩn trương trình HĐND xã, thị trấn Quyết định dự toán thu - chi ngân sách và phương án phân bổ dự toán năm 2021. Đề nghị các Chủ đầu tư dự án của huyện và các dự án do UBND các xã, thị trấn làm Chủ đầu tư cần khẩn trương triển khai, xử lý các khoản kinh phí liên quan đến xây dựng cơ bản theo nguyên tắc đã thông qua. Trong đó, các dự án được đầu tư từ nguồn vốn đấu giá quyền sử dụng đất, căn cứ tình hình cụ thể để thực hiện giãn tiến độ giải ngân theo đúng quy định...

Trong năm 2021, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện quán triệt đến các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kép vừa phát triển kinh tế - xã hội kết hợp phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt giảm tối đa quy mô, kinh phí tổ chức các hội nghị, hội thảo. Tiếp tục rà soát chức năng nhiệm vụ của các cơ quan, phòng ban đảm bảo tinh gọn; rà soát, nâng cao hiệu quả của đề án vị trí việc làm, hiệu quả quản lý nhà nước; nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Cùng với đó, chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết tổ chức thành công các sự kiện chính trị quan trọng của Đất nước, của Đảng và Thành phố trong năm 2021; thực hiện các kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 cho nhân dân, đặc biệt quan tâm các chính sách an sinh xã hội, đối tượng người có công, người nghèo, phòng chống dịch bệnh./.

Phượng Nguyễn

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh