Kinh tế - chính trị

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hoài Đức thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi trong công tác Phòng chống dịch bệnh Covid-19
Ngày đăng 01/04/2020 | 09:06  | View count: 540

Thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 và Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, UBND huyện Hoài Đức ban hành Văn bản số 1916/UBND-NHCS ngày 31/3/2020 về việc chuyển lịch trực giao dịch xã trong giai đoạn cao điểm từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 15/4/2020 sang giao dịch vào thời điểm sau ngày 15/4/2020.

Theo đó, việc chuyển lịch trực giao dịch của NHCSXH huyện nhằm thực hiện nghiêm tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, hạn chế việc đi lại của người dân, tập trung cao độ mọi nguồn lực để phòng chống dịch và dập dịch triệt để.

Bên cạnh đó, nhằm đảm bảo duy trì các chính sách tín dụng ưu đãi, không làm gián đoạn các giao dịch, NHCSXH huyện xây dựng lịch điều chỉnh cụ thể chi tiết, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đồng thời triển khai các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị thiệt hại, ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 như: gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn nợ, cho vay bổ sung.

Như vậy, từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 15/4/2020, NHCSXH huyện thực hiện kéo dài thời hạn trả nợ của 369 món vay với số tiền là 9.780 triệu đồng đến hạn trong thời gian này, trong đó có: 76 món vay với số tiền 2.749 triệu đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; 3 món vay với số tiền 52 triệu đồng cho chương trình học sinh sinh viên; 194 món vay với số tiền 5.967 triệu đồng cho chương trình giải quyết việc làm và 96 món vay với số tiền 1.012 triệu đồng cho chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

Trong thời gian tới, NHCSXH huyện tiếp tục chủ động thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an toàn con người và duy trì hoạt động của chính sách tín dụng ưu đãi, hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19.

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh