Kinh tế - chính trị

Huyện ủy Hoài Đức tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và các ngày lễ, kỷ niệm lớn năm 2020
Ngày đăng 03/03/2020 | 14:45  | View count: 584

Sáng 2/3, Huyện ủy Hoài Đức tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và các ngày lễ, kỷ niệm lớn năm 2020. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Đức - Thành ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Đàm Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Xuân Lưỡng-Phó Bí thư Huyện ủy. Tham dự hội nghị còn có sự góp mặt của các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện, Trưởng, Phó các phòng, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện, đảng viên thuộc Đảng bộ cơ quan Dân-Đảng, đảng bộ quân sự huyện.

GS.TS Hoàng Chí Bảo-Nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt các nội dung của chuyên đề

Hội nghị đã được nghe GS.TS Hoàng Chí Bảo-Nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh báo cáo nội dung chuyên đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, GS.TS Hoàng Chí Bảo đã làm rõ các quan điểm, tư tưởng của Bác về đoàn kết, đại đoàn kết; những nền tảng, nguyên tắc để xây dựng khối đoàn kết bao gồm đoàn kết trong Đảng, đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quốc tế.

Đ/c Nguyễn Quang Đức-TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện triển khai các nhiệm vụ trọng tâm

Cũng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Đức-Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã hướng dẫn triển khai thực hiện Chuyên đề, phát động thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp và các ngày lễ, kỷ niệm lớn của Thủ đô, đất nước. Theo đó, cấp ủy các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc, các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học tổ chức tuyên truyền, quán triệt tới cán bộ, đảng viên cơ quan, đơn vị, địa phương hoàn thành trong tháng 3/2020. Mỗi cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng cần quán triệt các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Ban Tuyên giáo Huyện ủy theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các tổ chức cơ sở Đảng quán triệt nội dung chuyên đề để báo cáo với Ban Thường vụ Huyện ủy. Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng nhấn mạnh: năm 2020 là năm có nhiều ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước và Thủ đô; là năm tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chính vì vậy, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể tiếp tục lãnh đạo, triển khai và tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và các ngày lễ, kỷ niệm lớn năm 2020 gắn với phong trào thi đua yêu nước theo từng giai đoạn, chủ đề nhất định. Trước mắt, cần tập trung làm tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội cấp cơ sở để tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 24 bao gồm các nội dung về văn kiện, nhân sự, các điều kiện vật chất để tiến hành đại hội. Trong điều kiện hiện nay, cần tiếp tục quan tâm đến công tác phòng chống dịch bệnh SARS-CoV-2; đẩy mạnh tuyên truyền để toàn dân chủ động, tích cực trong phòng chống dịch, không hoang mang nhưng cũng không được lơ là, chủ quan./.

Thanh Thạo

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh