Kinh tế - chính trị

Hoài Đức sẵn sàng cho cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
Ngày đăng 29/03/2019 | 15:31  | View count: 1719

Nhằm thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam; đáp ứng nhu cầu thông tin đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2011-2020 và xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045…, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 772/QĐ-TTg về tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Ngay sau khi Quyết định được triển khai, huyện Hoài Đức đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho ngày ra quân.

Từ sau cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở đầu tiên năm 1979, Việt Nam đã tiến hành ba cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở vào các năm 1989, 1999 và 2009. Qua mỗi chu kỳ, Tổng điều tra dân số và nhà ở đều có những bước đổi mới, cải tiến cho phù hợp và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dùng tin trong nước và quốc tế. Nếu như Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 chỉ sử dụng phương pháp điều tra trực tiếp, tức là điều tra viên thống kê phỏng vấn trực tiếp đối tượng điều tra và ghi chép thông tin, thì tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 áp dụng cả hai phương pháp là điều tra trực tiếp và điều tra gián tiếp (hộ dân cư tự cung cấp thông tin về dân số và nhà ở thông qua phiếu điều tra trực tuyến). Về hình thức thu thập thông tin, ngoài việc sử dụng hình thức phiếu giấy in sẵn như năm 2009, Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 áp dụng thêm hai hình thức thu thập thông tin mới là điều tra bằng phiếu điện tử trên thiết bị di động (còn gọi là CAPI) và điều tra bằng phiếu trực tuyến sử dụng internet (còn gọi là Webform).

Bên cạnh đó, Tổng điều tra cũng sẽ áp dụng phương pháp chọn mẫu phân tầng 2 giai đoạn nhằm đảm bảo tính đại diện đến cấp huyện và tiết kiệm kinh phí. Do đó, bên cạnh điều tra toàn bộ nhằm thu thập thông tin cơ bản về tình hình dân số và nhà ở của dân cư, Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 sẽ thu thập các thông tin chuyên sâu về dân số, nhân khẩu học và nhà ở thông qua điều tra mẫu nhằm đảm bảo tính đại diện của các chỉ tiêu đến cấp huyện, đồng thời giảm tải khối lượng công việc và tiết kiệm kinh phí Tổng điều tra.

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là cuộc tổng điều tra quan trọng, phức tạp, phạm vi rộng, liên quan trực tiếp đến các hộ dân cư và người dân thực tế thường trú trên địa bàn, thu thập số liệu trong thời gian ngắn. Chính vì vậy, để quá trình điều tra được tiến hành đảm bảo về chất lượng và tiến độ, UBND huyện đã thành lập ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng thành viên; các xã, thị trấn thành lập Ban chỉ đạo tại địa phương với thành phần phù hợp, hoạt động hiệu quả. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được tập trung, cụ thể bằng các Chỉ thị, kế hoạch. Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo huyện là Chi cục thống kê đã có những hướng dẫn cụ thể tới các xã, thị trấn trong việc tuyển chọn điều tra viên cũng như thực hiện các bước trong quy trình điều tra. Ban chỉ đạo huyện phối hợp với các xã, thị trấn trong việc tuyển chọn một người có kỹ năng vẽ sơ đồ và am hiểu về địa giới hành chính địa phương để thực hiện vẽ sơ đồ nền xã, thị trấn. Người vẽ sơ đồ phối hợp với các thành viên Ban chỉ đạo cấp xã thực hiện phân chia địa bàn điều tra trong quá trình vẽ sơ đồ nền. Kết thúc quá trình phân chia địa bàn và vẽ sơ đồ nền xã, thị trấn, Ban chỉ đạo các cấp đã tiến hành nghiệm thu, kiểm tra sự nhất quán giữa sơ đồ nền xã, thị trấn với danh sách địa bàn điều tra; thực hiện chụp, quét ảnh sơ đồ nền xã, thị trấn đã được nghiệm thu và gửi vào cơ sở dữ liệu ảnh của Ban chỉ đạo Trung ương; tải và duyệt dữ liệu toàn bộ danh sách địa bàn lên hệ thống Trang điều hành tác nghiệp Tổng điều tra đúng thời gian quy định.

Việc tuyển chọn người trực tiếp tham gia cuộc tổng điều tra được thực hiện đảm bảo các yêu cầu, ưu tiên người có khả năng sử dụng thành thạo các thiết bị điện tử thông minh. Toàn huyện đã tuyển chọn 365 điều tra viên, 22 tổ trưởng, 481 người chịu trách nhiệm lập bảng kê, mỗi một người phụ trách lập bảng kê 01 địa bàn điều tra thường. Những địa bàn đặc thù quy mô nhỏ nằm trên địa bàn nào thì cán bộ lập bảng kê tại địa bàn đó lập. Những địa bàn đặc thù quy mô lớn 400 nhân khẩu tuyển chọn 01 cán bộ lập bảng kê. Để đảm bảo thực hiện đúng, đủ các yêu cầu của cuộc tổng điều tra, đặc biệt là việc sử dụng các thiết bị điển tử thông minh cho quá trình điều tra bằng phiếu điện tử, Ban chỉ đạo huyện đã tổ chức 12 lớp tập huấn nghiệp vụ lập bảng kê trong đó 10 lớp thực hiện phiếu điều tra toàn bộ và 2 lớp thực hiện phiếu điều tra mẫu. Quá trình lập bảng kê được giám sát chặt chẽ của giám sát viên cấp huyện. Trong quá trình lập bảng kê các xã đã cập nhật, điều chỉnh lại sự phân chia địa bàn, điều chỉnh ranh giới địa bàn cho phù hợp thực tế, đảm bảo quy mô hộ của địa bàn và tiến độ khi thực hiện điều tra thu thập thông tin. Kết quả sau khi điều chỉnh, toàn huyện có 560 địa bàn điều tra, trong đó 494 địa bàn thường và 67 địa bàn đặc thù với 67.474 hộ và 255.149 nhân khẩu. 100% các xã, thị trấn đăng ký điều tra bằng công nghệ phiếu điện tử (CAPI).

Với sự chuẩn bị chu đáo từ nhân lực, kiến thức đến phương tiện kỹ thuật cũng như đẩy mạnh công tác tuyên truyền, Hoài Đức đã sẵn sàng cho ngày ra quan tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 được thực hiện bắt đầu từ 0h ngày 01/4/2019 và kéo dài trong 25 ngày./.

Thanh Thạo

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh