Kinh tế - chính trị

Liên ngành Ngân hàng Chính sách xã hội và các hội đoàn thể huyện họp giao ban 10 tháng đầu năm 2018
Ngày đăng 20/11/2018 | 10:39  | View count: 1851

Ngày 19/11/2018, Liên ngành Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Hoài Đức và 4 Hội đoàn thể cấp huyện đã tổ chức họp phiên thường kỳ nhằm đánh giá kết quả hoạt động cho vay ủy thác 10 tháng đầu năm 2018 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2018.

Ngày 19/11/2018, Liên ngành Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Hoài Đức và 4 Hội đoàn thể cấp huyện đã tổ chức họp phiên thường kỳ nhằm đánh giá kết quả hoạt động cho vay ủy thác 10 tháng đầu năm 2018 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2018.

Tham dự phiên họp có Lãnh đạo Ban giám đốc, cán bộ chuyên môn nghiệp vụ của NHCSXH cùng với Lãnh đạo và cán bộ chuyên trách công tác vay vốn tín dụng chính sách của 4 hội đoàn thể.

Tại phiên họp, Liên ngành đã đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách trong 10 tháng qua. Huy động nguồn vốn, dư nợ đều tăng trưởng tốt, tỷ lệ tăng trưởng đạt 10%; nợ quá hạn giảm so với đầu năm, hiệu quả và chất lượng tín dụng được nâng cao. Đặc biệt, NHCSXH và các Hội đoàn thể đã phối hợp tốt trong triển khai 2 chương trình tín dụng mới: Cho vay hộ nghèo về nhà ở với 70/70 hộ nghèo thực hiện xây sửa nhà ở đều được vay vốn; Cho vay nhà ở xã hội với 01 trường hợp thuộc Hội phụ nữ ở xã An Khánh vay mua nhà ở xã hội và 01 trường hợp ở xã Tiền Yên thuộc Hội Cựu chiến binh vay xây mới nhà để ở.

Để thực hiện tốt hơn nữa hoạt động ủy thác vay vốn trong thời gian tới Liên ngành cũng thống nhất tập trung thực hiện một số nội dung cụ thể đảm bảo không ngừng nâng cao hiệu quả, chất lượng nguồn vốn tín dụng chính sách, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Ngân hàng chính sách xã hội huyện

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh