Kinh tế - chính trị

Huyện ủy tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII)
Ngày đăng 24/07/2018 | 23:26  | View count: 1299

Chiều 24/7, Ban thường vụ huyện ủy tổ chức hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Chiều 24/7, Ban thường vụ huyện ủy tổ chức hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Đảng viên thuộc các đảng bộ cơ quan dân đảng, cơ quan UBND huyện, Công an, Quân sự, Trung tâm y tế và Công ty Đan Hoài được nghe đồng chí Phạm Ngọc-Trưởng phòng lý luận chính trị, lịch sử Đảng-Ban Tuyên giáo thành ủy Hà Nội trực tiếp truyền đạt những nội dung chính của Nghị quyết Trung ương bảy. Đó là tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; chuyên đề về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh  nghiệp; cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Các Nghị quyết này là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra, đề cập những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trươc mắt, vừa cơ bản lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững của đất nước, tác động to lớn, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Sau hội nghị này, cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng nhanh chóng xây dựng kế hoạch quán triệt, tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên một cách thiết thực, hiệu quả./.

Thanh Thạo

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh