Kinh tế - chính trị

UBND huyện tổ chức giao ban công tác Nội vụ năm 2018.
Ngày đăng 17/01/2018 | 08:14  | View count: 1213

Sáng 15/1, UBND huyện tổ chức hội nghị giao ban công tác Nội vụ tổng kết công tác Cải cách hành chính; công tác Văn thư – lưu trữ; công tác tôn giáo năm 2017, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Trung – TVHU, phó chủ tịch UBND huyện.

Sáng 15/1, UBND huyện tổ chức hội nghị giao ban công tác Nội vụ tổng kết công tác Cải cách hành chính; công tác Văn thư – lưu trữ; công tác tôn giáo năm 2017, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Trung – TVHU, phó chủ tịch UBND huyện.

Các đại biểu dự hội nghị

Năm 2017 UBND huyện đã tăng cường ban hành các văn bản chỉ đạo trong tổ chức triển khai thực hiện, thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các ngành, các xã, thị trấn trong thực hiện đồng bộ các nội dung về cải cách hành chính. Công tác cải cách thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông thực hiện nghiêm túc. Việc tuyên truyền triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 được các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn quan tâm. Kỷ luật, kỷ cương hành chính, chất lượng và trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã có nhiều chuyển biến tích cực, văn hóa công sở được quan tâm, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được nâng cao. Việc xây dựng cơ sở vật chất trụ sở và bộ phận 1 cửa được quan tâm, hạ tầng kỹ thuật và ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan, đơn vị của huyện đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực.

Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Vĩnh – trưởng phòng Nội vụ báo cáo kết quả công tác  năm 2017

Trong công tác văn thư, lưu trữ, UBND huyện đã thường xuyên chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tra cứu, cập nhật đầy đủ các văn bản từ Trung ương đến thành phố; quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản hướng dẫn về công tác văn thư, lưu trữ. Công tác chỉnh lý tài liệu đã được một số phòng ban duy trì thực hiện tốt đảm bảo cho việc lưu trữ, bảo quản và sử dụng tài liệu có hiệu quả. Hoạt động lưu trữ bước đầu có chuyển biến, hệ thống kho, phòng lưu trữ đang được đầu tư xây dựng và từng bước được cải thiện.

Công tác Tôn giáo đươc thực hiện tốt, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương, thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị đại diện lãnh đạo UBND và cán bộ Văn phòng các xã, thị trấn đã phát biểu ý kiến, nêu lên những khó khăn, vướng mắc của đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng thời kiến nghị, đề xuất một số vấn đề nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu trong thời gian tới. Cũng tại hội nghị giao ban, đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan đã trả lời, giải đáp những nội dung liên quan đến nhiệm vụ, lĩnh vực của đơn vị phụ trách, đồng thời triển khai những nhiệm vụ trọng tâm công tác trong thời gian tới.

Đ ồng chí Đỗ Đức Trung – TVHU, phó chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Trung – TVHU, phó chủ tịch UBND huyện đánh giá cao sự đóng góp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác Cải cách hành chính; công tác Văn thư – lưu trữ; công tác tôn giáo từ huyện đến cơ sở. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, đội ngũ cán bộ công chức, viên chức làm công tác Cải cách hành chính văn thư, lưu trữ; công tác tôn giáo ở các xã, thị trấn khắc phục khó khăn, vướng mắc, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động tham mưu với lãnh đạo UBND xã, thị trấn thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác được giao./.

Đỗ Hạnh

  Bản đồ hành chính

  PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

  THƯ VIỆN ẢNH

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh